En engageret sal lyttede til spændende og vedkommende oplæg, om pædagogisk tænkning og kommunal organisering på ungeområdet, på et succesfuldt STU Træf 2018 i Vingsted.

Tekst og foto: Peter Christensen

– Det er jo noget af det, jeg og mine kollegaer også tænker på, sagde Preben Hedegaard Jensen i en pause under STU Træffet.

Preben Hedegaard Jensen er STU Vejleder i Vejen Kommune. Han har deltaget i STU Træf hvert år siden 2013. Han kunne nikke genkendende til nogle af de pointer, som Leo Komischke- Konnerup kom med i sit oplæg.

– Vi oplever også den ikke-kultur, som han taler om. Vi oplever unge, som har lært at de ikke kan lære, at de ikke kan noget og næsten ikke er noget. Fra myndigheds side ses der ofte på, at det skal række frem mod beskæftigelse, men vi skal også huske, at de unge skal lære at være selvstændige menneske i samfundet med tro på sig selv og håb for deres egen fremtid, siger Preben Hedegaard Jensen videre.

Preben Hedegaard Jensen, STU Vejleder i Vejen Kommune

Leo Komischke-Konnerups oplæg tog afsæt i hans Ph.d., der bliver offentliggjort i løbet af dette forår. Han siger blandt andet, at vi skal vende tænkningen om og spørge, hvad samfundet kan gøre for uddannelse og ikke hvad uddannelse kan gøre for samfundet. Det handler om at tage et pædagogisk afsæt for uddannelse og STU og ikke et politisk og økonomisk. Det er en afgørende anderledes vinkel, hvor det bliver noget andet og den unge der bliver vigtig.

– I den gængse forestilling er læring en lineær proces. Men sådan er det ikke. Læring er krøllet og besværlig, langsom og med mange gentagelser.

Men der ikke findes en skabelon for alle unge. Den er nødt til at være individuel, fordi det drejer sig om individer med forskellige ønsker, motivation, erfaringer og ressourcer. Derfor er det afgørende, at der en pædagogisk indgangsvinkel til uddannelse og ikke en økonomisk og politisk.

Læs også: At lære er en krøllet affære

Leo Komischke-Konnerup holdt oplæg om God uddannelse til alle, også unge med særlige behov. Her ses han i samtale i en pause med deltagere fra virksomheden Mobilize Me, der udvikler digitale værktøjer til mennesker med kognitive udfordringer.

Taija V. Erichsen og Mia Nikolajsen fra Ungeenheden i Frederikshavn fortalte om organiseringen af Ungeenheden i Frederikshavn. Ledetråden i Ungeenheden er, at den er organiseret så den omfatter al rådgivning og vejledning, myndighedsansvar og ledelses- og budgetansvar. Der er en indgang for – et tag – en økonomi – en ledelse.

På den måde er helhedstænkning og den unge i centrum for Ungeenheden i Frederikshavn. Ungeenheden har alle relevante faggrupper og i alt 80 medarbejdere. De arbejder tværfagligt og har skarpt fokus på kerneopgaven: at have de unge og deres fremtid i fokus.

– Vi har en stærk mangfoldighed af faggrupper og gør meget ud af, at alle medarbejdere kan se deres opgaver og indsats i kerneopgaven. Vi har kort vej til beslutningerne. Det er vigtigt for os, at alle unge får det rigtige tilbud første gang. Vi skal op ad trappen og ikke ned, fortalte Taija Erichsen, leder af Ungeenheden, og Mia Nikolajsen, afdelingsleder, og fortsatte:

– Vi hænger os ikke så meget i paragrafferne. Det vi vægter, er at det skal give mening for os og for den unge. I nogle tilfælde er det også at få styr på deres økonomi, at følge dem til lægen eller på togturen. Vi støtter de unge og ønsker ikke at marginalisere dem yderligere. Det får vi ikke noget ud af.

Ungeenheden arbejder blandt andet meget med at skabe netværk for de unge.

– Vi ved, at relationerne er meget vigtige for den målgruppe af unge. Derfor arbejder vi, som vi gør. Vi vil de individuelle løsninger. Det er det, der løfter de unge. Vi vil ikke tabe de unge, så vi løber ikke efter de korte løsninger. Det skal give mening og er der brug for botilbud i forbindelse med en STU, går vi efter det, sagde de to.

Taija V. Erichsen, leder af Ungeenheden i Frederikshavn, og Mia Nikolajsen, afdelingsleder, fortalte om organiseringen af arbejdet i Ungeenheden.

Læs også artiklen: I Frederikshavn er den unge i centrum

Preben Hedegaard Jensen var glad for det han hørte fra Ungeenheden i Frederikshavn.

– Der er alt for mange eksempler på, at økonomien er for styrende. Selvfølgelig betyder økonomi noget, men det selvfølgelig spændende at høre historien fra Frederikshavn, hvor enheden er samlet i en helhedsindsats og den unge er i centrum for beslutningerne med fokus på det, der giver mening for den enkelte unge. Vi svigter fuldstændigt de unge, hvis de først skal knække halsen, før de får den rigtige hjælp, sagde Preben Hedegaard Jensen efter oplægget om Ungeenheden i Frederikshavn.

Der var fire workshops på STU Træf og rig lejlighed til at udveksle erfaringer og oplevelser fra egen hverdag, oplæggene og workshops. Bjarki Gunnarsson, Nick Dyrbye og Gasem underholdt under store klapsalver med Let it be og deres egen sang Du og Jeg.

Læs også artiklen: Fra mol til dur

Dagens sidste indslag – Hvordan motiverer vi de unge? – kom fra Rasmus Schiellerup, der er uddannet skolelærer og foredragsholder. Et underholdende men også givende indslag at slutte en god dag med.

Ved at grave i egne erfaringer og bruge blandt andet Søren Kierkegård kom han frem til hvad man skal vide, når man skal hjælpe andre mennesker.

– Man skal forstå, at det at hjælpe ikke er at herske men at tjene. Vi skal forstå det, som den anden forstår. Vi skal være ligeværdige. Vi skal huske, at det er utroligt hvad et menneske kan, hvis det kan se en mening med det hele. Vi skal være i stand til at bruge os selv og vores erfaringer. Også hvis det betyder, at vi ydmyger os selv, sagde han blandt andet.

Derefter var han en tur omkring ros. Med advarslen om at skelne mellem personlig ros og ros for en indsats. Jo oftere man lykkes, jo større er egne forventninger til at lykkes. Jeg kan ikke – skal vendes til Jeg kan ikke endnu.

– Vi skal huske at vi holder hinandens tilværelse i hinandens hænder. Det vi gør, er vigtigere end det, vi siger.

Med de ord sluttede et godt og succesfuldt STU Træf for de 135 deltagere.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse