Den nye forberedende grunduddannelse (FGU) udfordrer både unge på kanten af job og beskæftigelse, uddannelsessteder, institutioner og kommuner. Derfor afholder Helvegs Fond og Ligeværd FGU-konferencen ”Gråzoner og sammenhænge – en ny virkelighed for unge på kanten af job og uddannelse” 23. april 2018 på Hotel Nyborg Strand.

Konferencen henvender sig til professionelle, som arbejder med de unge i hverdagen og tæller bl.a. talere som sekretariatschef i undervisningsministeriets FGU-sekretariat Thomas Bugge, sekretariatsleder i Produktionsskoleforeningen Axel Hoppe og uddannelsesredaktør på Politiken Jacob Fuglsang.

Læs også: Uddannelsesvejledningen er under pres

Temaet for konferencen er gråzoner og sammenhænge i den nye virkelighed. Eksempelvis risikerer en række unge med særlige behov at havne i en gråzone mellem STU’en (Særtligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) og FGU’en, hvor Ligeværd er bekymrede for, om de unge ender som kastebolde mellem uddannelsesforløb. Blandt andet derfor er der behov for, at vi sammen drøfter, hvordan vi sikrer, at alle unge får den uddannelse, der er bedst for den enkelte.

Gode intentioner, men…

Ligeværds sekretariatschef Esben Kullberg glæder sig til konferencen, som skal kaste et kritisk blik på en uddannelse, hvis intention er god.

– Vi hilser de nye ambitiøse uddannelses- og beskæftigelsesperspektiver velkommen, og vi mener, at det er vigtigt, at professionelle i uddannelsesverdenen samles om den vigtige opgave, det er at sikre unge en god vej til uddannelse og job, siger Esben Kullberg og fortsætter:

– Vi ser samtidig også en række udfordringer. På konferencen skal vi drøfte, hvilke gråzoner de unge risikerer at havne i, så de professionelle omkring den enkelte unge bliver bedre rustet til at gribe ham eller hende ude i kommunen, når problemerne med den nye virkelighed opstår.

Læs også: Vejledning udvider unges horisont

Blandt andet bekymrer han sig for, om nogle unge bliver tvunget til at lide nederlag på en FGU for at kunne starte på en STU, og det skal konferencen sætte fokus på.

– Vi ser nogle gråzoner i FGU-loven. Ifølge lovteksten kan man få en STU, hvis man to gange mislykkes på en FGU. Det betyder måske, at de unge skal opleve nederlag på nederlag for at få den uddannelse, der passer dem bedst. Omvendt siger loven ikke, om man kan starte på en STU og derefter rykke op på en FGU. Vi bekymrer os for, at man på den måde fokuserer på at skubbe ned ad i stedet for at fokusere på udvikling, siger Esben Kullberg.

Bekymring for kommunernes prioritering

FGU’en er en billigere uddannelse end STU’en, og den henvender sig til unge, som ikke nødvendigvis har kognitive vanskeligheder. Dog rammer en del af Ligeværds unge medlemmer inden for FGU’en, og Esben Kullberg er bekymret for, om sagsbehandlere i nogle tilfælde vil betragte FGU’en som et billigt alternativ til STU’en.

– Vi er bekymrede for, om de unge bliver kastebolde mellem forskellige uddannelsesforløb på grund af økonomiske overvejelser i de kommunale forvaltninger. Vi ser allerede kassetænkning i kommunerne i forbindelse med unges uddannelsesforløb, og med FGU’en risikerer vi at forstærke den tænkning. Hvis det sker, vil det få afgørende negativ indflydelse på de unges livskvalitet og uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, siger han.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse