Dansk Folkeparti har, med Jens Henrik Thulesen Dahls ord, mildt sagt ikke oplevet en regering, der er vild efter at lave nogle tiltag på STU-området. Det er baggrunden for partiets beslutningsforslag, og DF agter at bruge flertallet, der måtte være uden om regeringen, hvis det bliver nødvendigt.

Tekst: Peter Christensen

Under Førstebehandlingen sagde du, at I om nødvendigt var i villige til at gå uden om regeringen. Det kan jeg kun tolke på den måde, at forslaget er meget vigtigt for jer?

– Det er det også. Jeg kan glæde mig over at høre et relativt klart flertal udenom regeringen. Man kan sige, at socialdemokraterne problematiserede finansieringen, men bortset fra det hørte jeg, at de bakker op om indholdet i vores forslag. Og de andre partier er sådan klar til at stemme for beslutningsforslaget, som det ligger. For mig handler det nu om at finde vej til, hvilken formulering socialdemokraterne kan gå med til, så vi kan få det vedtaget, forklarer Jens Henrik Thulesen Dahl.

Så virkeligheden er altså, at I er indstillet på at gå udenom regeringen, hvis det nødvendigt?

– Ja, lyder det klare svar fra Jens Henrik Thulesen Dahl.

– Altså, når vi stiller forslaget, er det jo fordi vi ikke har kunnet få det igennem ved regeringen. Og det er et signal fra os om, at hvis regeringen ikke vil være med, så må vi bruge det flertal der måtte være.

Herunder ses resultatet af debatten. Radikale Venstre var ikke tilstede under debatten.

Forslag til kvalitetssikring og overbyggende uddannelse på STU

Forslaget fra Dansk Folkeparti indebærer en målretning og kvalitetssikring af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, som der for nuværende, som den eneste uddannelse, ikke er regler for eller kvalitetskontrol af.

Vedtages forslaget er en anden effekt, at der skal oprettes en 2-årig erhvervsrettet og kompetencegivende uddannelse som overbygning for at imødekomme de unge, der gennemfører en STU og kan profitere af videre uddannelse.

En indskærpelse af kommunernes pligt til at vejlede og orientere om mulighederne i STU, så forældre og unge kan få et overblik, er også en del af forslaget.

Læs hele ordlyden af forslaget til forbedringer af STU

Bred opbakning til retningen

Så du er tilfreds med førstebehandlingen?

– Jeg synes førstebehandlingen et langt stykke af vejen gik ganske udmærket. Forstået sådan, at hvis man hører hvad de forskellige ordførere siger, så anerkendte alle jo udfordringerne og behovet for at gøre noget – bortset fra ministeren og hendes partifællekollega (LA), fortsætter Jens Henrik Thulesen Dahl.

Hvad har I tænkt jer at gøre fra nu?

– Et stykke af vejen kan jeg godt forstå, at Socialdemokraterne og Venstre bruger økonomien som begrundelse for ikke at støtte forslaget. Så lige nu går mine overvejelser på, om vi skal lave en beretning i udvalget eller et beslutningsforslag, så vi kan bruge det flertal, jeg også klart hører, siger Jens Henrik Thulesen Dahl videre.

Hvis et folketingsudvalg vil arbejde videre med et forslag, kan udvalget vælge at skrive en beretning, der indeholder udvalgsmedlemmernes holdning til forslaget. Deler et folketingsflertal udvalgets holdning, vælger ministeren typisk at tage højde for det.

– Vi skal som minimum forpligte regeringen til at udarbejde nærmere beskrivelser af, hvordan man kan gøre det her, i den sammenhæng selvfølgelig også beskrive noget økonomi, og vi kunne få et værktøj i forbindelse med finansloven til at drøfte og beslutte, hvordan vi får det her løst.

Forbedringer af STU må ikke gå i stå

– Det er vigtigt, at arbejdet ikke går i stå. Da vi tog det op for et år siden, fik vi at vide, at evalueringen ville komme. Det var sådan set fair nok at vente på den. Men siden har jeg ikke lige oplevet en regering, der er helt vild efter at lave nogle tiltag. For at sige det mildt. Og det er så også baggrunden for, at vi må lave et beslutningsforslag og bruge det flertal der måtte være, fordi vi ønsker der skal ske noget.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse