Større synlighed og sammenhæng i Ligeværd Fagligt Forum 

En samlet forening i Ligeværd Fagligt Forum kan der kun komme mere synlighed og sammenhæng ud af, vurderer den nyvalgte formand for foreningen, Claus Tobler. 

Tekst og foto: Peter Christensen 

Skolesammenslutningen Ligeværd, Foreningen af Uddannelsessteder og Netværket DHI er fusioneret til en samlet forening med navnet Ligeværd Fagligt Forum.  

– Vi har nogle fælles interesser på tværs af den gamle struktur opdelt i tre foreninger, så det er rigtig godt at vi får samlet interesser, ressourcer og kompetencer i et samlet Ligeværd Fagligt Forum. Det er der alle muligheder for, at der kun kan komme mere synlighed og sammenhæng ud af, forklarer Claus Tobler og fortsætter: 

– Tidligere var SL, FUS eller DHI, på mange måder hver i sær optaget af de samme ting. For eksempel var DHI meget optaget af socialøkonomisk virksomhed og helhedstænkningen i indsatsen, men det var vi også i FUS, hvor flere uddannelsessteder har udviklet socialøkonomisk virksomhed. Det samme gør dig gældende på andre områder, så det er kun naturligt og godt at få det samlet i en fælles indsats. 

Helhedsorientering 

Helhedsorienteret indsats er Ligeværds tilgang til uddannelse og udvikling for unge med særlige behov. Med Ligeværd Fagligt Forum afspejler den helhedsorienterede tænkning sig nu også i Ligeværds struktur og den måde det professionelle arbejde er organiseret på. 

– Vi skal være rigtig gode til at lytte til medlemmerne. Nogle interesserer sig meget for arbejdet med STU andre for socialøkonomi, men samlet trækker vi jo den samme vej. Og der skal vi være gode til at opfange hvad medlemmerne har brug for og vise dem, at det er her vi får udvikling og netværk, understreger Claus Tobler. 

– Uanset hvem vi er, fri fagskole, efterskole, uddannelsessted eller socialøkonomisk virksomhed, får vi alle gavn af den fælles viden og det faglige fællesskab i Fagligt Forum Ligeværd. 

Det professionelle perspektiv 

Ligeværd Fagligt Forum repræsenterer det professionelle og faglige perspektiv i Ligeværds nye organisationsstruktur. Foreningen skal arbejde med Ligeværds værdier set fra et professionelt perspektiv. 

– Det arbejde bliver styrket i den nye struktur. Pædagogisk udvikling bliver sat i system med Uddannelsesforum Ligeværd og Pædagogisk Dialogforum. Her er der mulighed for kurser og efteruddannelse og for dialog om de pædagogiske udfordringer og rammerne for det, siger Claus Tobler. 

– Dertil kommer vores muligheder for at danne netværk, som vi allerede har set gode eksempler på i for eksempel socialrådgivernetværket, som jeg har indtryk af har været meget inspirerende for deltagerne. 

En vigtig gren i Ligeværds nye struktur er etablering af en række udvalg, som skal arbejde med de politiske udfordringer og politikudvikling i Ligeværds regi. Herigennem får den nye organisation og medlemmerne stor mulighed for indflydelse på udviklingen i Ligeværd. 

– Jeg mener, vi får en meget bedre mulighed for samlet og synligt at agere på forskellig lovgivning. Vi får større mulighed for at være en stemme der bliver hørt i debatten. Og det er vigtigt at vi får mulighed for i højere grad at agere og ikke kun reagere. 

Fortsat samarbejde med andre organisationer 

Ligeværd har draget gode erfaringer med tæt samarbejde med andre organisationer. Senest har det været klart udtrykt i STU Aliancen, hvor 22 organisationer, på Ligeværds initiativ, her arbejdet med at få drejet evalueringen af STU i en retning der gavner unge med særlige behov og deres forældre. 

– Vi skal selvfølgelig fortsætte den udviklingen med samarbejde. Det er en styrke for hele området, og den samling af ressourcer og kompetencer giver os en endnu bedre mulighed for at være synlige og sætte en politisk dagsorden. 

Synlighed begge veje 

Claus Tobler understreger at synlighed også gælder indadtil til medlemmerne af Ligeværd Fagligt Forum. 

– Og der tror jeg ikke, det er nok med et referat fra bestyrelsesmøder et antal gange årligt. Vi skal ud på skoler og uddannelsessteder, og det er oplagt at lægge vores bestyrelsesmøder rundt om i landet, så vi også inspirerer hinanden ved at vise hvad vi hver i sær er gode til, siger han.  

– Vi skal udvikle os til en forening, hvor man ringer ind for at blive medlemmer, fordi alle kan se hvad de får ud af det fagprofessionelle fællesskab, som findes i Ligeværd fagligt Forum, slutter Claus Tobler, og understreger, at økonomien selvfølgelig skal hænge sammen i Ligeværd Fagligt Forum, men også bidrage til at den hænger sammen i Ligeværd som sådan. 

Det hele hænger sammen. Ligeværd og ligeværdighed er omdrejningspunktet. 

Claus Tobler er 36 år og har været direktør for Erhvervsskolen Vestjylland siden 2006Han har været medlem af Ligeværds forretningsudvalg i to år og siddet i bestyrelsen for FUS, Foreningen af Uddannelsessteder, i fem år. 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse