God uddannelses til alle, også til unge med særlige behov, belyses af Ph.d. studerende Leo Komischke-Konnerup på STU Træffet på Vingstedcenteret onsdag den 4. april.

Det er stadigt muligt at få en plads på STU Træffet.

Tekst og foto: Peter Christensen

– Jeg har besøgt en del STU steder, men jeg er ikke ekspert i STU som sådan, og der er jo også en stor forskel mellem uddannelsesstederne, så STU findes i mange udgaver. Spørgsmålet er, hvordan man kan skabe helhed og sammenhæng i indsatsen for de unge, siger Leo Komischke-Konnerup.

– Man kan jo spørge sig, om man skal gå den vej at finde én model for STU. Det vil være vanskeligt, og jeg tror hverken at det er muligt eller fornuftigt.

Årsagen til at det ikke er muligt ligger naturligvis i, at STU er en individuel uddannelse, der skal tilrettelægges ud fra de enkelte unges ønsker, behov og ressourcer.

– Det bliver nødt til at være en opgave, som man tager livtag med lokalt, mellem den unge, uddannelsesstederne og kommunen. Men den store og vigtige forskel er, om man vælger at se uddannelsen i et pædagogisk perspektiv eller i et politisk og økonomisk perspektiv.

Skoler og uddannelse er gennem de senere år blevet set gennem en optik med fokus på samfundets økonomiske interesser og behov. Her spørger man om, hvad skole og uddannelse kan gøre for samfundet. Det bør vendes om, mener Leo Komischke-Konnerup, så der er fokus på, hvad samfundet kan gøre for skole og uddannelse.

– Ved at vælge at se på uddannelse med et pædagogisk perspektiv, bliver det noget andet der er vigtigt. I forlængelse heraf vil jeg pege på nogle grundlæggende pædagogiske principper, som kan være fælles for den lokale indsats, så den skaber helhed og sammenhæng for den unge, der skal have en STU.

STU Træffet, der har temaet: Ungeenhed – helhed og samspil, afholdes af Ligeværd i samarbejde med UV Data onsdag den 4. april på Vingsted Hotel og Konferencecenter.

NB: Det er stadig få pladser på STU træffet.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse