Vejledningsloven forsvinder, når loven om den forberedende grunduddannelse træder i kraft efter sommerferien. Den bliver erstattet af ”den kommunale ungeindsats”, og den nye ordning sætter hele vejledningen af unge under pres.

Som det er i dag, er kommunerne forpligtet på at have et UU-center, men med den kommunale ungeindsats er det ikke længere et krav. Nu må den enkelte kommune selv beslutte, hvordan de vil organisere vejledningen, og det bekymrer formand for Danmarks Vejlederforening Carla Tønder Jessing.

– Det bliver op til de enkelte kommuner, om de vil gøre det på den måde. Vores bekymring går på, om de 98 kommuners tilbud vil blive meget forskellige, fordi det i højere grad vil blive afhængigt af, hvilken politik man har på børne- og ungeområdet i kommunen, siger hun.

 

Afspil video

Lyt til Clara Tønder Jessing: Vejledningen bliver nedprioriteret

Selvom der er statstilskud, risikerer vejledningen med den nye lov at blive udsat for kommunal kassetænkning.

– Selvfølgelig kommer der kommunal økonomitænkning ind i det, selvom der er statstilskud. Vi er bekymrede for, om vejledningsindsatsen kan være forskellig alt efter om du bor i Ringkøbing eller Gentofte og for, hvilke dagsordener der bliver spændt for vejledningen, siger hun.

Læs også: Vejledning udvider unges horisont

God lovgivning med en tvivlsom finansiering

Intentionen bag den nye lov er, at unge med særlige behov skal have bedre vejledning. Ifølge den skal vejlederne have en uddannelse, som er godkendt af undervisningsministeriet, og det er viceforstander på PMU i Sindal Solveig Vejen tilfreds med. Hun er dog bekymret for finansieringen.

– Det er fantastisk, at vejledningen i den grad bliver opkvalificeret, og at de unge nu skal have kun én kontaktperson, som følger dem både i forhold til uddannelse, til det personlige og til det sociale. Så skal de ikke tale med ti forskellige rådgivere og vejledere. Men hvis det er økonomien i den enkelte kommune, der bestemmer i praksis hvordan og hvor ofte, så kan jeg være bekymret, siger hun.

Afspil video

Lyt til Solveig Vejen: Selve lovgivningen er god for os

PMU’s forstander Conrad Andreassen deler Solveig Vejens bekymring om finansieringen, som kan blive stopklods for en ellers god lov.

– Hjørring Kommune er for eksempel for lille til, at de selv kan oprette deres egne centre, og lige nu er de ved at se på, hvad det koster. Hvis det viser sig, at det igen bliver økonomien, der er det altafgørende for, hvordan man indretter og opbygger og sammensætter, så er det her ikke en god ide, siger Conrad Andreassen.

Læs også: FGU/STU-konference – En ny virkelighed for unge på kanten af job og uddannelse

 

 

Afspil video

Lyt til Solveig Vejen og Conrad Andreassen: Hvis det bliver for dyrt, så bliver vejledningen derefter

Løsningen er samarbejde mellem kommuner

Kommunerne kan slå sig sammen og løfte opgaven. Det er man i gang med i Nordjylland, hvor Hjørring Kommune arbejder på at slå sig sammen med Brønderslev, Frederikshavn og Jammerbugt for at løfte opgaven i fællesskab og lave et Nordjysk UU-center ifølge Solveig Vejen og Conrad Andreassen.

Carla Tønder Jessing taler også om, at et samarbejde mellem flere kommuner kan blive aktuelt. Hun er dog ærgerlig over, at den nye lov ikke siger noget om, hvordan man vil evaluere, at vejledningen bliver varetaget. På den måde kan man ikke sikre, at kommunerne lever op til deres ansvar i forhold til loven.

– Det er ikke foreslået i lovforslaget, om man vil evaluere, hvordan vejledningen bliver varetaget i kommunerne, og vi kan ikke vide, hvor ansvarsfuldt kommunerne vil varetage den opgave, der omfatter uddannelse af vejledere. Der er meget, der bliver afhængigt af, hvordan økonomien ser ud i den enkelte kommune, siger hun.

Afspil video

Lyt til Carla Tønder Jessing: Opprioriter vejledning

Af Lasse Mors

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse