Med Dansk Folkepartis forslag om kvalitetssikring, indskærpelse af kommunernes forpligtelser og en overbygning på STU er opfølgningen af ministeriets evalueringsrapport om STU skudt i gang. Socialdemokraterne og Venstre ser ud til at være enige med DF om intentionerne, men begge parter vil have økonomien og finansieringen bedre belyst.

Tekst: Peter Christensen

Dansk Folkepartis forslag, der i 1. behandling i Folketinget torsdag den 26. april, indeholder disse punkter:

  • Indskærpelse af kommunernes pligt til at orientere om mulighederne og imødekomme de unges ønsker og muligheder
  • Kvalitetssikring af STU tilbud
  • At uddannelsesplanen bliver målrettet og langsigtet tilpasset den enkelte unge, så de ikke kun ser ressourceforløb og førtidspension som mulighed
  • Oprettelse af en 2-årig kompetencegivende overbygning på STU

Omkostnings- og finansieringsbehovet, for kvalitetssikringssystemet og en overbygning på STU, henviser DF til at det tages op forud for finanslovsforhandlingerne 2019 og fremadrettet.

Læs hele DF’s beslutningsforslag her

Enig i intentioner og retning

– Vi kan som ansvarligt parti ikke bare henvise økonomien til kommende finanslovsforhandlinger. Så vi vil bede regeringen om nogle reelle forhandlinger om finansieringen, siger Annette Lind om finansieringen af forslaget.

– Men vi er helt enige med Dansk Folkeparti i intentionerne i det forslag med minimumskriterier, kvalitet og en kompetencegivende overbygning.

Anni Matthiesen, Venstre, kommentarer til forlaget ligger i vid udstrækning i samme boldgade, men Venstre vil afvise forslaget i sin nuværende form.

– Vi kommer til at afvise det i sin nuværende form. Den økonomiske side er ikke ordentligt belyst, og vi kan ikke være med i noget, vi ikke kender prisen for, lyder reaktionen fra Anni Matthiesen.

– Jeg er for så vidt positiv i forhold til indholdet og retningen i DF’s beslutningsforslag. Forstået sådan, at jeg håber det kan føre til en vigtig og givtig debat om STU’en. Den indholdsmæssige retning i forslaget er fin, men vi skal undersøge nærmere, hvad de enkelte punkter indebærer, og så håber jeg vi efter debatten kan lave fælles aftaler om området.

Gråzonen mellem FGU og STU

I den forgangne uge var FGU Loven til 1. behandling i Folketinget. De to lovgivninger har imidlertid, som to ”søskende”, indflydelse på hinanden, og derfor har Ligeværds sat skarpt på nogle opmærksomhedspunkter og stillet nogle ændringsforslag til FGU Loven.

Læs Ligeværds ændringsforslag her

Som det pt. er i skal de unge først gennem et par fiaskoer på FGU, før de kan få den STU som passer til dem.

– STU skal ikke være ”skraldespand” for mislykkede FGU-elever. De unge har brugt en hel skoletid på at lære, at de ikke kan lære. Yderligere fiaskoer er det sidste, de har brug for. Det er ikke rimeligt, forklarer Esben Kullberg, sekretariatsleder i Ligeværd.

Andre problematikker Ligeværd peger på er, at det, som loven er indrettet, ikke er muligt at komme på en FGU efter endt STU. Det kan være relevant for de unge, som har udviklet så meget på deres STU, at det giver perspektiv for deres uddannelse og fremtid at have mulighed for en efterfølgende FGU.

Ligeværd mener, at forskellene i finansieringen af STU og FGU efterlader en risiko for kassetænkning i kommunerne. FGU er finansieret med fuld statslig refusion på skoleydelse og delvis refusion på undervisningsudgifter, mens STU er finansieret via bloktilskud.

– Det er uværdigt og ødelæggende, at unge med særlige behov kan blive gidsler i en kommunal kassetænkning, så politikerne må sikre, at kommunerne får de nødvendige midler til gode, relevante og meningsfulde STU forløb. Ellers må finansieringsstrukturen ændres, så STU finansieres gennem aktivitetsafhængig refusion af faktisk afholdte forløb.

Esben Kullberg, sekretariatschef i Ligeværd

Kassetænkning kan ikke accepteres

– Alle bekymringer skal selvfølgelig tages alvorligt, så det kigger vi også på. Det er klart at risiko for kassetænkning skal elimineres, understreger Annette Lind til Ligeværds bekymring.

– Deri ligger også en opfordring til kommunerne, om at lytte til de unge og lave de rigtige forløb, så de unge får det rigtige tilbud og kan komme videre med deres liv og få en selvstændig tilværelse.

– Med hensyn til finansieringsforskellene mellem FGU og STU, og hvis der som følge af det er en risiko for kassetænkning, som Ligeværd peger på, så må kassetænkning for guds skyld ikke ske. Så skal den i givet fald fjernes. Det skal være de unge og deres muligheder, der er fokus på, siger Anni Matthiesen.

Mange tilretninger på vej

– Vi har læst Ligeværds forslag til ændringer. Og vi har allerede båret videre, at de unge, der kan gøre brug af en FGU efterfølgende en STU, selvfølgelig skal have mulighed for det. Og med så kæmpe en reform, som FGU loven, er det klart, at der kommer en masse tilretninger mellem 1. og 3. behandling af lovforslaget, siger Annette Lind.

Anni Matthisen er ikke afvisende i forhold til Ligeværds forslag, men har også sine overvejelser og spørgsmål: om vi ikke risikerer at degradere STU, hvis vi peger videre på et muligt FGU-forløb?

– STU’en skal jo føre til noget, og vi skal ikke risikere at unge efterfølgende bliver parkeret på et FGU-forløb. Det må for guds skyld ikke ske. Men vi må jo behandle og se, om der er kan være en åbning, eller dispensation, til de unge der udvikler så meget på STU, at det er relevant for dem at gå videre til en FGU, lyder Anni Matthiesens overvejelser.

– Vi kommer til at se på hele området, og der kommer uden tvivl en række ændringsforslag fra partier og organisationer mellem 1. og 3. behandling.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse