Folketingets undervisningsudvalg har skrevet lov om forberedende grunduddannelse om efter en intensiv indsats fra bl.a. Ligeværd og STU alliancen. Med omskrivningen bliver FGU’en åben for unge, der har gennemført en STU, og dermed er det lykkes at gøre op med dele af skraldespandstænkningen.

Landets STU-elever og deres pårørende kan ånde lettet op. Med den nye FGU så det ud til, at STU’en skulle blive endestationen i deres uddannelse, men nu har Folketingets undervisningsudvalg skiftet spor. Efter en intensiv politisk indsats fra Ligeværd og resten af STU alliancen, har udvalget skrevet en undtagelse ind i lov om FGU, så den nye uddannelse alligevel bliver åben for unge, som har gennemført en STU.

Læs også: Vi blev klogere på den nye virkelighed

Det fortalte Undervisningsministeriets sekretariatschef Thomas Bugge på Ligeværds konference ”STU/FGU – En ny virkelighed for unge på kanten af uddannelse og job” mandag 23. april.

  • Måske er det jeres indsats, der har gjort forskellen. Der er i hvert fald bred politisk enighed om at åbne FGU for tidligere STU-elever, og det er skrevet ind i loven, sagde han i sit oplæg til konferencen.

Det vakte glæde flere steder i STU alliancen, da Thomas Bugge annoncerede lovændringen.

Den nye lov er dog endnu ikke offentliggjort. Men ifølge Thomas Bugge har det aldrig været politikernes intention at skabe en restgruppe i uddannelsessystemet, og derfor er det naturligt at åbne FGU’en for unge, som først har brug for at finde fodfæste og udvikle sig på en STU.

Sejr for Ligeværd

Uanset om Ligeværd og resten af STU alliancens indsats har haft indflydelse på den politiske beslutning, så er ændringen af lovteksten en sejr for STU alliancen, som har gjort opmærksom på problemet, siden det første udspil til FGU’en så dagens lys.

Esben Kullberg er meget tilfreds med lovændringen.

– Det er vigtigt for os, at STU’en ikke bliver en skraldespand. Derfor er jeg glad for, at politikerne tilsyneladende har været lydhøre over for vores bekymringer. Uanset hvad er jeg glad for den lovændring, som øger chancen for at få alle med. Det er både en sejr for os og for unge med særlige behov, siger han.

Dog mener han ikke, at alle problemer er løst, men udviklingen har tydeliggjort værdien af Ligeværds politisk interessevaretagelse og af at samle interessenterne omkring den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse i STU alliancen.

– Lovændringen viser, at det kan betale sig at gå i dialog med politikerne, men vi kommer ikke til at dvæle ved det her resultat. Vi vil arbejde endnu mere målrettet og ihærdigt på at forhindre den skraldespandstænkning, vi stadig ser i dele af forholdet mellem STU og FGU, siger Esben Kullberg.

Af Lasse Mors

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse