Vigtigt for at placere Ligeværd på landkortet 

En æra er slut med fusionen mellem Skolesammenslutningen Ligeværd, Foreningen af UddannelsesstederNetværket DHI og Bo-og Udviklingsfonden i en fælles organisation, Ligeværd Fagligt Forum. 

Tekst og foto: Peter Christensen 

Ligeværd havde efterfølgende Årskonferencen en kort udveksling med tre nu afgåede repræsentanter, Jacob Thorning fra SL, formand for FUS Solveig Vejen og formand for DHI Jørgen Christensen, om det at lukke et kapitel og starte en ny historie i en ny forening. 

En æra er ved at være forbi med fusionen og dannelsen af Ligeværd Fagligt Forum, og dermed nedlæggelsen af FUS, SL og DHI. Hvilke tanker gør I jer om det? 

– Det har været et meget spændende udviklingsarbejde at være en del af. I dette arbejde har vi haft mulighed for til at komme dybt ned i substansen af, hvad der er vigtigt for at give børn, unge og voksne med særlig behov en ligeværdig plads i samfundet, siger Jacob Thorning. 

– Jeg ser Ligeværd Fagligt Forum, som en nødvendighed for at placere Ligeværd Danmark på landkortet og være talerør for denne gruppe. 

– Det er en nødvendighed for nytænkning og nyudvikling af Ligeværd, og jeg glæder mig på alles vegne over dannelsen af Ligeværd Fagligt Forum. Det er nødvendigt at nytænke og videreudvikle på de værdier, der er i regi af ”de gamle” foreninger. I den nye forening er der plads til de erfaringer vi har med os og plads til nye ideer, lyder Solveig Vejen. 

– Noget måtte ske, og det her en helt naturlig udvikling. DHIs medlemskreds er over tid svundet alvorligt ind på grund af stramninger i adgangen til projektmidler og løbende lovjusteringer på uddannelses-, beskæftigelses- og social- områderne, og medlemmernes nødvendige prioriteringer i økonomier og aktiviteter, udtrykker Jørgen Christensen. 

– Det er et helt naturligt og nødvendigt at tage skridtet mod en endnu tættere organisation. 

Ligeværd Fagligt Forum er så det nye fælles barn. Hvilke muligheder og udfordringer ser I for Ligeværd Fagligt Forum med hensyn til både fagligt fællesskab og politiske initiativer? 

– Vi skal have en større slagkraft end foreningerne kan præstere hver for sig – en modvægt og et forsvar for vores målgruppers behov for særlige undervisnings- og beskæftigelsesmiljøer. Det landspolitiske og kommunale fokus på økonomi og dokumentation af hurtige resultater og kravene om inklusion på normaltilbuddenes betingelse gør det nødvendigt, understreger Jørgen Christensen. 

– Med den nye struktur i Ligeværd Fagligt Forum og Ligeværds politiske udvalg kan kvaliteten af indsatserne på de enkelte områder måske styrkes. 

– Der er brug for vagthunde, der kan påvirke meningsdannere og beslutningstagere så ”ligeværdighed” og ”ligestillethed” ikke bare bliver hule emner i skåltaler, men bliver reelle pejlemærker, når der skal tages politiske beslutninger, fortsætter Jacob Thorning. 

– Samling af kræfterne i den nye forening vil være med til at styrke overgangene for den unge fra f.eks. grundskole til uddannelsessteder. Ligeværd Fagligt Forum vil også på tværs kunne gennemtænke mere helhedsorienterede indsatser, som der kan arbejdes videre med i de nye politiske udvalg. 

– Der er så mange faglige og menneskelige ressourcer blandt Ligeværd Fagligt Forums medlemmer, og jeg er sikker på, at vi fremover kan tænke og handle endnu mere målrettet, konstruktivt og helhedsorienteret til glæde for børn, unge og voksne med særlige behov. Vi skal bruge og lære af hinandens erfaringer og skabe nye initiativer og synlighed, siger Solveig Vejen. 

Hvilke overvejelser gør I jer forhold til at få medlemmerne til at tage Ligeværd Fagligt Forum til sig og få skabt få skabt det nye faglige fællesskab med netværk, uddannelsesmuligheder for skolerne og politiske tiltag i forhold til målgruppen? 

– Vi oplever f.eks. at det netværk vi har opbygget igennem Lederforum for specialefterskolerne har stor betydning for arbejdet på den enkelte skole og for skolerne samlet. Den nye organisation giver mulighed for dannelse af endnu flere faglige netværk og dermed sikre vidensdeling, som er vigtige forudsætninger for udvikling af faglige indsatser for målgruppen, svarer Jacob Thorning. 

– Det er jeg enig i. Jeg tror også det er godt at lade nye komme til og udvikle arbejdet. Den nye forening afspejler og understøtter også den grundlæggende tankegang om helhedsorientering, som er gældende ”grundlov” i Ligeværd. Det er godt, supplerer Solveig Vejen. 

– Styrken i Ligeværd Fagligt Forum i forhold til medlemmer skal være, at de oplever større, bedre og nødvendige indsatser for dem og deres målgrupper. I udvikling af pædagogik, bedre overgangsordninger, bedre beskæftigelsesmuligheder og generelt større forståelse politisk, fagligt og i erhvervslivet for de unges behov for støtte, siger Jørgen Christensen. 

De tre understreger alle, at inddragelse af medlemmer og samarbejdspartnere skal intensiveres i det nye regi, så foreningen udnytter de fælles erfaringer og viden og foreningens fulde potentiale. 

Ligeværd Fagligt Forum vil også være en væsentlig del af Ligeværd ønske om at skabe synlighed, sammenhæng og opmærksomhed på dem det hele handler om: 

mennesker med særlige behov, og deres muligheder i livet for at skabe en selvstændig tilværelse med uddannelse, beskæftigelse, bolig, sociale relationer og blive en del af fællesskabet.  

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse