Begejstring for den nye struktur i Ligeværd Fagligt Forum 

Ligeværd har gennem det seneste år arbejdet med at opbygge den rigtige struktur til det fremtidige Ligeværd og foreningens arbejde. En vigtig del af det arbejde er dannelsen af Ligeværd Fagligt Forum. 

Tekst og foto: Peter Christensen 

Torsdag den 9. og fredag den 10. november var medlemmer af Foreningen af Uddannelsessteder (FUS), Skolesammenslutningen Ligeværd (SL) og Netværket Den helhedsorienterede Indsats (DHI) samlet til en skelsættende Årskonference i Vingstedcenteret. 

På programmet var et særligt punkt, der ville resultere i en fusion af de tre foreninger i en samlet forening, Ligeværd Fagligt Forum, som også vil omfatte Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige behov (BUS). Som en konsekvens af fusionen indebar Årskonferencen også, at de tre foreninger på hver deres generalforsamlinger nedlagde sig selv for at indgå i fusionen. 

Medlemmerne af FUS, SL og DHI var meget enige om det fornuftige i at samle kræfterne i en samlet forening, og nedlagde enstemmigt foreningerne på deres respektive møder og generalforsamlinger. 

Den gode og konstruktive modtagelse fortsatte videre til fusionen og forvandlingen til Ligeværd Fagligt Forum, som blev modtaget med glæde og stor opbakning fra alle sider. 

Formelt skal FUS og DHI på ekstraordinære generalforsamlinger den 19. december endeligt konfirmere beslutningen om nedlæggelse og dermed fusion i Ligeværd fagligt Forum.  

Ligeværds organisation for fagprofessionelle og institutioner er med beslutningen organiseret, så det afspejler og understøtter den helhedsorienterede tænkning, der er er fundamental del af Ligeværds DNA. Arbejdet med uddannelse, boliger, beskæftigelse og socialøkonomi hænger uløseligt sammen, og det gør det nu også i skolernes og uddannelsesstedernes organisering. 

Nyvalgt bestyrelse for Ligeværd Fagligt Forum:

Formand: 

Claus Tobler (FUS) 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Valgt for 2 år: 

Jacob Thorning (SL) 

Christina Møller (FUS/SL) 

Nikolaj Schomacker (SL) 

Valgt for 1 år: 

Jørgen Christensen (DHI) 

Preben F. Nielsen (DHI) 

Poul Erik Clausen (FUS/DHI) 

Suppleanter: 

Erik Nielsen (FUS) 

Morten Møller (SL) 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse