”Hvem der bare ku’ klare sig med hjælp fra sig selv”
……..synger Simon Kvamm fra Nephew, et ønske alle mennesker vel har på et eller andet niveau i deres liv. I mit (arbejds)liv repræsenterer jeg (unge)mennesker der desværre sjældent oplever den luksus.

Ligeværd er for mig at anerkende, at alle mennesker ønsker at lykkes i deres liv, og være med til at skabe de bedst mulige (samfundsmæssige) rammer for, at dette mål forfølges for alle! Da jeg fik muligheden for at arbejde for dette overordnede mål i ”Ligeværds” uddannelsespolitiske udvalg sagde jeg straks JA! Tak!

”At alle københavnske unge efter grundskolen vælger, begynder på og gennemfører en ungdomsuddannelse og bagefter kommer i videre uddannelse eller beskæftigelse”. Er det mål vi i UU-København forfølger. Det er her jeg er ansat. Jeg har fået lov til at specialisere mig i vejledningen af unge, der har autisme og ADHD som grundudfordringer i deres liv.
Jeg har gennem de sidste 15 år arbejdet på at skabe uddannelsesstier, hvor dels det at kunne blive ”herre i eget liv” kombineret med at tage en passende (ungdoms)uddannelse, skulle blive en tilgængelig mulighed for netop disse unge.

(Uddannelses)valget, der er en selvfølgelighed mulighed for rigtig mange i vores samfund, er en uhyre stor udfordring for mennesker, der ikke bare passer ind i flokken.

STU (Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse), EGU Erhvervsfaglig Grunduddannelse, den nye FGU er alle uddannelser, der forsøger at bakke op og få alle med.

Jeg kan konstatere, at det (stadig) er virkelig svært for den gruppe unge, jeg repræsenterer.

Springet fra særligt tilrettelagt grundskoleforløb til (ungdoms)uddannelse er desværre enormt. Mange unge går på grund i det store skift. Jeg er meget optaget af, hvordan ”systemet” kan være med til at lægge et par (skole)år ind med ”passende udfordringer”, så de unge, uden at gå på grund, kan vænne sig til det større pres, socialt, personligt og fagligt, der er på (ungdoms)uddannelserne.

Her har jeg været initiativtager og medudvikler gennem 12 år på projekt ”Plads til Alle”, hvor 10-12 Efter-og Fri Fagskoler har sat sig for at lave Autisme/ADHD venlige inklusionsmiljøer.

Viden, indsigt og forståelse er rygraden i vores projekt, og vi har haft mere end 300 kursister gennem vores grundige specialkursus.

Jeg repræsenterer også BUF (Børne og Ungdomsforvaltningen) i Københavns Kommunes Rehabiliteringsteam, hvor der blandt andet bevilges resourceforløb. Det, at Københavns kommune, alle landets kommuner, i disse år har øget fokus på samarbejde forvaltningerne imellem, er en forudsætning for, at de (unge) mennesker, jeg repræsenter, kan optimere deres chancer, for at få sat deres betydelige muligheder/kompetencer i spil til gavn og glæde for alle.

For mig at se er en af de største risici ved aldrig at få foden indenfor i de ungdomsfællesskaber, og senerne arbejdsfællesskaber, som ungdomsuddannelser og senere arbejdspladser repræsenterer, at vi får en gruppe mennesker som livslangt vil være truet af ensomhed. Vi er forpligtiget til at få alle med.

Lars Thomsen
Medlem af Ligeværds skole- og uddannelsespolitisk udvalg

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse