9.30 Velkomst  v/ Esben Kullberg

God Morgen  - Paneldebat
Den nye STU-lov er vedtaget, så på en måde er det politiske arbejde afsluttet. Sammen med et panel af debattører/politikere, gør vi status over mere end to års politisk arbejde.

Kom vi i mål med det, vi ville ?

Blev intentionerne indfriet, eller er der fortsat noget, der skal gøres?

Hvad siger loven v/ Jurist Jannie Dyring
Med afsæt i formålet med STU’en fastlægges det, hvilke unge der er i målgruppen for STU. Kan en ung f.eks. være for godt eller dårligt fungerende? En ung, som er omfattet af målgruppen, har et retskrav på en STU, men hvad består retskravet i?  Og hvornår skal tilbuddet om en STU gives til den unge?

Med den nye STU-lov har den unge som hovedregel fået mulighed for at vælge mellem flere forskellige uddannelsessteder. Valgmulighederne skal afdækkes i dialogen med den unge, og i kommunens vurdering indgår der både faglige og økonomiske hensyn. Der er undtagelser til den unges ret til at få valgmuligheder. Det gælder for ekstraordinært specialiseret tilbud, uforholdsmæssigt dyrere uddannelsessteder.

Hvordan spiller hovedregel og undtagelser sammen? Og hvilken betydning får lovens nye §2b, som træder i kraft den 01.01.25, om den unges ret til at foreslå et alternativt uddannelsessted til det kommunale tilbud?

Esben & Monopolet
STU—området er fyldt med dilemmaer. Rettigheder, rimelighed, håb og holdninger løber ofte sammen i knuder, der er svære at løse. Selvom vi har fået en ny STU-lov, giver den ikke svar på alt. Esben og monopolet inviterer dilemmaerne indenfor. Og en gruppe af eksperter og kloge hoveder giver deres bud på, hvordan dilemmaerne kan håndteres.

Sessioner

Session 1:  Kvalitetsaftaler  v. Jannie Dyring

Med den nye STU-lov blev der indført krav om indgåelse af kvalitetsaftaler mellem kommuner og uddannelsessteder. Kvalitetsaftaler er rammeaftaler, som skal skabe et klart og juridisk bindende grundlag for det indbyrdes samarbejde. Samtidig hermed skal aftalerne sikre kvaliteten i uddannelsestilbuddene til de unge. Der er fastsat krav til indholdet af kvalitetsaftalerne i STU-loven, ligesom der er udsendt en vejledende skabelon fra ministeriet herom. Hertil kommer en kvalitetsguide med centrale anbefalinger til mulige kvalitetsparametre.

Session 2:  STU Portalen v/ Benjamin Treadwall fra STIL

Styrelsen for It og Læring har arbejdet intenst på udviklingen af den nye STU Portal siden februar 2023. Kom og deltag i præsentationen, hvor du vil få indsigt i udviklingsprocessen, funktionalitet for de forskellige brugertyper og tidsplan frem mod portalens idriftsættelse.

  1. Udviklingsprocessen
  2. Funktionalitet for de forskellige brugertyper
  3. Plan for idriftsættelse af portalen

Session 3: Teaterforestillingen Autonome Autister v. Novas Ark

Er et forrygende festfyrværkeri af fakta, fantasi og følelser med fuld smæk på alle sanser. Publikum inviteres gennem sansestimulering og performative greb ind i autistens verden og får mulighed for selv på egen krop at føle, hvordan det kan opleves at være autist. Line og Birgitte er autistiske tolke med stor erfaring i at kommunikere på begge 'sprog' (autistisk og neurotypisk). Igennem teaterforestillingens gakkede karikaturer og gribende beretninger, bibringes du større forståelse for dine autistiske elever og mere konstruktive metoder at møde dem med. Det anbefales at medbringe egen mobiltelefon og høretelefoner.

Session 4:  Forhandling v/ Inge Kjærsgaard Biz

Vi forhandler hele tiden – bevidst og ubevidst – og kravene til vores forhandlingskompetencer stiger. Hvad er en god forhandling? Hør om de forskellige faser  i en god forhandling, og om hvor meget forberedelse betyder.

Jonathan Christensen

I de mindre klasser var Jonathan ikke særlig god i skolen. Det var her han begyndte at bruge komikken til at blive accepteret af de andre børn og fandt glæde ved at få andre til at grine. Siden da har komikken fyldt mere. For nogle år siden udviklede han tourettes. I starten så han det som et nederlag, men siden blev det vendt til hans fordel, og han bruger det nu som en særlig evne for at få andre til at grine.

15.45 Tak for i dag

Du kan downloade programmet her: Invitation STU Træf 2024

Husk at angive, hvilken session du ønsker at deltage på, når du tilmelder dig.

 

Dato og tid

Start:

18. april 2024 | 08:45

Slut:

18. april 2024 | 16:00

Sted

Hotel Nyborg Strand

Østerøvej 2

5800 Nyborg

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22268562

Pris

Prisen for medlemmer af Ligeværd Fagligt forum er kr. 1.395. Ikke medlemmer koster kr. 1.595. Beløbet er ikke momspligtigt.

Tilmeldinger er lukket til denne event.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse