Region Sjælland – Mogens Mathiesen 

Mogens Mathiesen er folkepensionist. Han er næstformand i Glostrup Albertslund Produktionshøjskole, hvor han repræsenterer Ligeværd. Mogens Mathiesen er uddannet pædagog og tidligere formand for BUPL Afd. 5; herefter politisk valgt sekretær. 

– Jeg har en datter, som er sent udviklet. På Østergård Efterskole, så jeg bladet Ligeværd og meldte mig ind. Uden Ligeværds hjælp og støtte havde det været svært at sikre min datter til at nå der, hvor hun er i dag, fortæller Mogens Mathiesen. 

Mogens Mathiesen var medstifter af Ligeværd Vestegnen. Afdelingen fik hurtigt godt 40 medlemmer og blev for et år siden slået sammen med Ligeværd Storkøbenhavn.  

– Jeg fungerer som bisidder og rådgiver pr. telefon. Det er min klare fornemmelse, at det er til stor støtte for forældre og børn/unge. Jeg tager ud på skoler og fortæller om Ligeværd og UFL. Jeg holder møder og støtter Ligeværds afdelinger på Sjælland, fortæller han yderligere.  

Mail: mogens@ligevaerd.dk
Telefon: 24213475  

Mogens Mathiesen

Region Midt – Kirsten Fabian 

Kirsten Fabian er tidligere speciallærer og kurator i Viborg Kommune. Hun var medstifter og leder af et af Ligeværds Uddannelsessteder ”Havredal gl. Skole” – nu ”Havredal Praktiske Uddannelser”.
Kirsten Fabian været medlem af Lokalforening Ligeværd Viborg de sidste 20 år, hvor hun har været næstformand i de fleste.  

– Det drejer sig om at gøre opmærksom på muligheder i Ligeværd for netværk for forældre og for aktiviteter for de unge, fortæller Kirsten Fabian.
– Personligt har jeg altid hentet god energi i tanken om af være del af et fællesskab, hvor vi alle arbejder på en fælles sag på mange fronter. 

Mail: kirsten@ligevaerd.dk 

Telefon: 20490025 

Kirsten Fabian

Region Nord – Karen Marie Spanner 

Karen Marie Spanner er ansat på Try Efterskole ved Dronninglund, hvor en stor del af arbejdstiden går med at være udslusningsvejleder for en stor del af skolens elever.  Derudover underviser hun i dansk på fp9-niveau. Hun har arbejdet på Try Efterskole, tidligere Efterskolen i Bakkerne, siden 1987 – afbrudt af et vejlederjob på Produktionsskolen Enggårdsgade i Aalborg 1993-94.  

– Jeg søger at støtte aktiviteterne i UFL, bl.a. ved at søge økonomisk støtte i velgørende foreninger og i lokale virksomheder, i håbet om, at det bliver muligt at afvikle aktiviteter, der ville være uden for rækkevidde, hvis der var fuld egenbetaling, forklarer Karen Marie Spanner. 

Karen Marie er optaget af at koordinere forskellige opgaver i forbindelse med Lokalforeningerne i Nord – Thy/Mors, Vendsyssel og Aalborg.    

– Udbredelsen af kendskabet til Ligeværd er naturligvis også en del af mit arbejde som regionskonsulent – bl.a. i forbindelse med optagelse af elever på Try Efterskole, fortæller Karen Marie Spanner   

Mail: karenmarie@ligevaerd.dk 

Karen Marie Spanner

Region Syd – Gitte Beier

Gitte er uddannet socialpædagog og har i 32 år været familieplejer til 4 plejebørn, som alle på den ene eller anden måde har været børn med særlige behov.

Hun har siddet i skolebestyrelser på normalskoler, specialskoler og i et ungecenter, som hun var idemanden bag. Igennem hele dette virke har det været Gittes primære rolle at sikre børn og unge de rette muligheder for optimal udvikling.

Igennem de sidste mange år har Gitte arbejdet for Ligeværd – både i lokal- og landsforening. Hun er også uddannet bisidder gennem Ligeværd.

Hun er gift med Kim, som hun fortæller er en stor støtte for hende i arbejdet. De er et team, når det gælder børn, unge og voksne med særlige behov. Kim er speciallærer på Sønderborgs specialskole.

Mail: gitte@ligevaerd.dk 

Telefon: 23701350

Gitte Beier

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse