Region Sjælland – Mogens Mathiesen 

Mogens Mathiesen er folkepensionist. Han er næstformand i Glostrup Albertslund Produktionshøjskole, hvor han repræsenterer Ligeværd. Mogens Mathiesen er uddannet pædagog og tidligere formand for BUPL Afd. 5; herefter politisk valgt sekretær. 

– Jeg har en datter, som er sent udviklet. På Østergård Efterskole, så jeg bladet Ligeværd og meldte mig ind. Uden Ligeværds hjælp og støtte havde det været svært at sikre min datter til at nå der, hvor hun er i dag, fortæller Mogens Mathiesen. 

Mogens Mathiesen var medstifter af Ligeværd Vestegnen. Afdelingen fik hurtigt godt 40 medlemmer og blev for et år siden slået sammen med Ligeværd Storkøbenhavn.  

– Jeg fungerer som bisidder og rådgiver pr. telefon. Det er min klare fornemmelse, at det er til stor støtte for forældre og børn/unge. Jeg tager ud på skoler og fortæller om Ligeværd og UFL. Jeg holder møder og støtter Ligeværds afdelinger på Sjælland, fortæller han yderligere.  

Mail: mogens@ligevaerd.dk
Telefon: 24213475  

Mogens Mathiesen

Region Midt – Kirsten Fabian 

Kirsten Fabian er tidligere speciallærer og kurator i Viborg Kommune. Hun var medstifter og leder af et af Ligeværds Uddannelsessteder ”Havredal gl. Skole” – nu ”Havredal Praktiske Uddannelser”.
Kirsten Fabian været medlem af Lokalforening Ligeværd Viborg de sidste 20 år, hvor hun har været næstformand i de fleste.  

– Det drejer sig om at gøre opmærksom på muligheder i Ligeværd for netværk for forældre og for aktiviteter for de unge, fortæller Kirsten Fabian.
– Personligt har jeg altid hentet god energi i tanken om af være del af et fællesskab, hvor vi alle arbejder på en fælles sag på mange fronter. 

Mail: kirsten@ligevaerd.dk 

Telefon: 20490025 

Kirsten Fabian

Region Nord – Karen Marie Spanner 

Karen Marie Spanner er ansat på Try Efterskole ved Dronninglund, hvor en stor del af arbejdstiden går med at være udslusningsvejleder for en stor del af skolens elever.  Derudover underviser hun i dansk på fp9-niveau. Hun har arbejdet på Try Efterskole, tidligere Efterskolen i Bakkerne, siden 1987 – afbrudt af et vejlederjob på Produktionsskolen Enggårdsgade i Aalborg 1993-94.  

– Jeg søger at støtte aktiviteterne i UFL, bl.a. ved at søge økonomisk støtte i velgørende foreninger og i lokale virksomheder, i håbet om, at det bliver muligt at afvikle aktiviteter, der ville være uden for rækkevidde, hvis der var fuld egenbetaling, forklarer Karen Marie Spanner. 

Karen Marie er optaget af at koordinere forskellige opgaver i forbindelse med Lokalforeningerne i Nord – Thy/Mors, Vendsyssel og Aalborg.    

– Udbredelsen af kendskabet til Ligeværd er naturligvis også en del af mit arbejde som regionskonsulent – bl.a. i forbindelse med optagelse af elever på Try Efterskole, fortæller Karen Marie Spanner   

Mail: karenmarie@ligevaerd.dk 

Karen Marie Spanner

Region Syd – Sonja Milkær
Sonja Milkær har været en del af Ligeværds arbejde og har arbejdet med Ligeværds målgruppe i mange år. Sonja er kendt som en ildsjæl og valgte at blive forstander på Munkegården efter hun gik på pension som 67-årig.  

Sonja Milkær har været en del af Ligeværd på Fyn gennem mange år, og hun var en af initiativtagerne til uddannelsesmesserne (det tidligere Messekaravanen). 

– En forudsætning for at starte en Lokalafdeling af Ligeværd i et i område er, at der overhovedet er kendskab til Landsforeningens eksistens, siger hun.  

– Der er flere muligheder for at synliggøre Ligeværd. Jeg har valgt i første omgang at tage kontakt til de fynske byrådsmedlemmer, der er medlem af børn- og ungeudvalget. Det er min hensigt via dem at få kontakt til de skoler i de pågældende kommuner, der har specialklasseelever. Med deres anbefaling i ryggen, er det væsentligt nemmere at kontakte skoleinspektør/klasselærer med henblik på at få adgang til at komme på et forældremøde og fortælle, hvad det er, vi kan tilbyde, fortæller hun videre og slutter:  

– Frivillige i en Lokalafdeling oplever jeg som ekstra ressourcepersoner, der vil være med til at støtte op om det lokale arbejde for unge med særlige behov og deres forældre. I vore dage er der rift om de frivillige. En aktiv Lokalafdeling, der har mulighed for at synliggøre sig, vil altid være attraktiv. 

Mail: sonja@ligevaerd.dk 

Telefon: 21496922 

Sonja Milkær

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse