Benchmarkanalyse af STU v/ Christian Sloth, Epinion.
Formålet med benchmark-analysen er at få identificeret vellykkede procedurer og arbejdsgange i den kommunale praksis. Best-practice på området med hensyn til, hvordan kommuner og udbydere af STU kan planlægge og gennemføre en god udslusning fra STU over til andre aktiviteter.

Den kommunale ungeindsats (KUI ) v/ Jacob Mortensen m. flere, UU Danmark.

Kort omrids og status på processen med etablering af den kommunale ungeindsats (KUI) og de umiddelbare konsekvenser for UU- centrene og organiseringen af vejledningen til uddannelse og erhverv. Snitflader mellem STU og FGU – både før og efter STU. Et her og nu perspektiv ift. KUI’-en. Kan vi forvente færre eller flere STU-unge ifm. oprettelsen af KUIen? Får vi som STUvejledere en bedre føling med de unge i målgruppen? Udfordringer ifm. nedlæggelsen af de tværkommunale UU-centre.

Relationel Kapacitet v/Rasmus Rossel, jointaction.

Sammenhæng i offentlige organisationers indsatser, sammenhængende ungeforløb. Organisationer med høj kvalitet i det tværgående samarbejde, den relationelle kapacitet, skaber bedre løsninger for borgere og brugere, har højere faglig kvalitet og er mere effektive.

Workshop 1: STU - Web v/ Helle Kjærgaard UVdata/KMD.

UVvej - STU på Web, gennemgang af funktionaliteter, samtykke og kompetencepapir samt samarbejdet på tværs mellem UU og uddannelsessteder. Minikursus – hvor der vil være mulighed for spørgsmål om konkrete sager, husk at medbringe egen pc.

Workshop 2: Udbuds- og aftalemodellen v/ Carsten Lehrmann, Furesø kommune og Marie Thodberg, Aarhus kommune.

Aftale eller Udbud. Hvordan fungerer det i praksis? Hvordan skal man som udbyder agere i forhold til den enkelte metode? Samarbejdet mellem STU udbydere og UU/kommuner om opfølgning og udslusning. Erfaringer med et samlet STU team, der varetager såvel vejledning som sagsbehandling af unge under 18 år, førtidspensionister og unge under Lov om aktiv beskæftigelse.

Workshop 3: Relationel Kapacitet – vi uddyber og debatterer formiddagens oplæg yderligere v/ Rasmus Rossel.

Særligt for borgere og brugere med mange kontaktflader til det offentlige eller overgange - såsom ungeindsats, er høj kvalitet i det tværgående samarbejde af afgørende betydning. Kom, hør og arbejd konkret med hvordan forskellige parter kan højne kvaliteten af samarbejdet for vores unge.

“Succes i kaos & fuld gas i frigear” v/ Danni Elmo.

Han fik stillet diagnosen ADHD, da han var 4 år og har livet igennem kæmpet med koncentrationsbesvær og impulsstyring. Oplægget er musisk og inviterer til åbenhed og forståelse for psykisk sårbarhed og sociale udfordringer.

En beretning om et liv på kanten med ADHD som trofast følgesvend på godt og ondt.

Download programmet her: STU-træf_2019_invitation

Dato og tid

Start:

26. marts 2019 | 09:00

Slut:

26. marts 2019 | 15:30

Sted

Vingsted Centret

Vingsted Skovvej 2

7182 Bredsten

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22 26 85 62

Pris

Kr. 995. inkl. forplejning.

Beløbet er ikke momspligtigt.

Tilmeldinger er lukket til denne event.

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse