Sagsbehandling, inddragelse og korrekte afgørelser - i sager vedr. børn/unge med nedsat funktionsevne

Der er mange udfordringer, når kommunen skal behandle en sag om hjælp til en familie med et barn/en ung med nedsat funktionsevne.

Det er vigtigt, at der skabes et godt samarbejde mellem kommune og familie så sagsbehandlingen kan blive så smidig og respektfuld som muligt. Det er selvfølgelig lettere sagt end gjort, da der er mange faktorer, der spiller ind, men et godt kendskab til og forståelse for de juridiske sagsbehandlingsregler kan understøtte sagsbehandlingen og bidrage til, at det gode samarbejde lykkes.

Erfaringer viser, at mange familier føler, at de bliver ladt i stikken af den kommune, der skulle hjælpe dem, og her kan en hurtig sagsbehandling, god vejledning og klare begrundelser hjælpe på den oplevelse af afmagt, som mange føler.

Hvordan kan en bedre forståelse for juraen hjælpe?

Kompleksiteten kan der ikke gøres noget ved – det er vanskeligt at vurdere, om den ung er omfattet af målgruppen i §§ 41 og 42. Det kan være næsten uoverskueligt at følge med i den nye viden, der konstant produceres på området. Og det kan være næsten umuligt at orientere sig tilstrækkeligt i tilstødende sektorers opgaver og de love og regler, der har betydning for, om det er hjælp efter servicelovens regler, der er brug for, eller om det f.eks. er folkeskoleloven eller sundhedsloven, der er relevant.

  • Hvordan kan et juridisk perspektiv hjælpe med at håndtere kompleksiteten?
  • Hvordan sikres reel inddragelse i sags arbejdet – uden at myndighedsopgaven tabes?
  • Hvordan kan partshøring understøtte både inddragelse og ”den rigtige afgørelse”?
  • Hvordan kan juraen hjælpe, når man står over for en ”krævende” familie?

Der lægges op til en temadag med dialog og diskussion.

Underviser : Juridisk konsulent Bente Adolfsen

Download kursusbeskrivelse:12. Sagsbehandling, inddragelse og korrekte afgørelser

Dato og tid

Start:

28. maj 2020 | 09:30

Slut:

28. maj 2020 | 15:30

Sted

Ligeværds lokaler

Vejlbjergvej 8 A

8270 Aarhus

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22 26 85 62

Pris

Medlem Ligeværd kr. 2.170 inkl. forplejning og kursusmateriale. Pris ikke medlemmer kr. 2.895. Beløbet er ikke momspligtigt.


Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse