Hvilke værdier og hvilke former for samvær kan lægges til grund for udformning af pædagogisk meningsfuld undervisning og uddannelse for alle?

  • Med udgangspunkt i dette helt grundlæggende spørgsmål forsøger vi gennem dagen at skærpe vores blik for, hvordan handlinger, normer og steder i skole- og uddannelsespraksis kan udformes, beskrives og udvikles som pædagogisk meningsfulde handlinger, normer og steder.
  • Dagen tager udgangspunkt i et alment pædagogisk oplæg, der indfører i de etiske og didaktiske problemer og muligheder, der knytter sig til ambitionen om at undervise og uddanne på en måde, der anerkender alle menneskers behov for at udvikle sig til ordentlige mennesker – livet igennem og uanset forskelligartede læringsmæssige og sociale forudsætninger og erfaringer. Oplægget tager bl.a. udgangspunkt i resultaterne fra ph.d.-projektet Gentagelsens Pædagogik som tager udgangspunkt i erfaringer fra pædagogisk praksis på skoler og uddannelsessteder for unge med særlige behov. Du kan finde  PhD her.
  • I forlængelse af oplægget arbejder deltagerne med at analysere og diskutere deres egen skoles eller uddannelsessteds værdigrundlæg og dets betydning for udvikling af pædagogisk meningsfuld undervisning og uddannelse.
  • Med udgangspunkt i egne erfaringer og dagens forskellige inputs udarbejder medarbejderne 10 bud for udvikling af pædagogisk ansvarlig og meningsfuld undervisning og uddannelse for unge med særlige behov.

Underviser: Uddannelsesdirektør, PhD - Leo Komischke - Konnerup

Du kan downloade kursus beskrivelsen her: Kurusbeskrivelse pædagogisk dag den 24. oktober

Dato og tid

Start:

24. oktober 2022 | 09:30

Slut:

24. oktober 2022 | 15:30

Sted

Kulturhuset Leopold

Bredgade 22

4653 Karise

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22268562

Pris

Medlem Ligeværd kr. 2.170. inkl. forplejning og kursusmateriale.
Ikke medlemmer kr. 2.895.
Beløbet er ikke momspligtigt


Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse