Det er vigtigt at have kendskab til de grundlæggende juridiske spilleregler, når man som professionel er i kontakt med borgere, der har en sag ved kommunen.
Med kendskabet til spillereglerne, kan man hjælpe borgeren bedst muligt, men også for at man bedre kan forstå de spilleregler, som den enkelte sagsbehandler er underlagt. Det kan give en bedre forståelse for hinanden, og kan dermed være med til at danne grundlag for en bedre dialog. Der vil blive introduceret kort til retskilderne, og hvad det betyder, at der skal foretages et skøn.

Kurset er orienteret mod dagligdagen i praksis. Inden kurset anbefales det, at du som deltager sender et spørgsmål eller dilemma, som er oplevet i dagligdagen. Dette vil blive inddraget i undervisningen. Herved er der også mulighed for at deltagerne kan inspirere hinanden til bedre løsninger.

  • Hvornår er en borger part i en sag?
  • Hvilke rettigheder har den unge/ forældrene?
  • Hvad skal der til for at et samtykke er gyldigt, og hvad gør den unge, forældrene, institutionen eller kommunen, hvis borgeren ikke har handleevnen til at give et gyldigt samtykke?
  • Hvad sker der, hvis pågældende ikke forstår eller har svært ved at forstå, hvad der sker til et møde?
  • Kan andre varetage en borgers interesse?
  • Hvad er partsrepræsentation?
  • Hvad er et værgemål?
  • Hvad er en fremtidsfuldmagt?
  • Hvornår er det relevant at overveje?
  • Hvilke grundlæggende forvaltningsretlige regler gælder. Det vil sige, hvilke regler gælder for den unge som har en sag ved kommunen med fokus på forvaltningslovens og retssikkerhedslovens regler.

Underviser: Jurist Søren Thomas Sørensen

Download kursusbeskrivelsen her:kursusbeskrivelse Juridiske spilleregler

Dato og tid

Start:

13. maj 2019 | 09:30

Slut:

13. maj 2019 | 15:30

Sted

Ligeværds lokaler

Vejlbjergvej 8 A

8270 Aarhus

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22 26 85 62

Pris

Medlem Ligeværd Kr. 2.170 inkl. forplejning og kursusmateriale. Pris ikke medlemmer kr. 2.895. Beløbet er ikke momspligtigt.

Tilmeldinger er lukket til denne event.

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse