Lokalforeningen Vestjylland

Kontaktperson (formand):

Bent Erik Jensen

Ølbyvej 45, 7600 Struer

bejensen@adr.dk

97 85 03 10

Kasserer:

Chresten Bossen

Grønnegade 23, 7660 Bækmarksbro

chrestenbossen@sport.dk

97 88 15 44

Best.medl.:

Ellen Kristensen

Nordvestvej 2, 7600 Struer

nk@c.dk

97 85 48 86

Vil du være medlem af Ligeværd Vestjylland, så kontakt Bent Erik Jensen. Som medlem af lokalafdelingen kommer du/I med til de arrangementer, som bliver afholdt i klubben. Man er samtidig også medlem i Landsforeningen. Derudover har vi flere arrangementer som udflugter og fester, som holdes sammen med de unge i UFL Vestjylland. Det koster ikke ekstra at være medlem af en lokalforening.

 

Design by mouseketeers