Ligeværd har mange samarbejdspartnere. En af dem er Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion, NVIE, som er placeret på UC Syddanmark. Ligeværd har talt med Ole Steen Nielsen, chef for NVIE, om værdien af det nu formaliserede samarbejde.  Tekst og foto: Peter Christensen  – NVIE...

Uddannelsesforum Ligeværd

Ligeværd har etableret Uddannelsesforum Ligeværd, og udbyder i samarbejde med UC Syd efter- og videreuddannelse til ansatte på Ligeværds skoler og uddannelsessteder. 

Kurserne kan være individuelle på diplom- eller akademiniveau til enkelte medarbejdere: 

  • Didaktik og undervisningsmetode 
  • Underviserrollen under forandring 
  • Læring – deltagerforudsætninger, socialisering og undervisning 

Den enkelte skole kan også rekvirere et internt kompetenceløft, hvor der er fokus på at arbejde med aktuelle udfordringer på skolen eller uddannelsesstedet. Kompetenceløftet kan tilrettelægges som et eller flere 1-2 dages seminarer, hvor alle ansatte deltager.  

Læs også om Uddannelsesforum Ligeværd på UC Syds hjemmeside  https://evu.ucsyd.dk/fagområde/303 

Se Uddannelsesforum Ligeværds program for 2017/2018 

Se Uddannelsesforum Ligeværds muligheder for internt kompetenceløft 

Uddannelsesforum Ligeværd intern kompetenceløft

Efteruddannelse gav Jørgen blod på tanden

Det var ikke uden en vis nervøsitet, at Jørgen Sten begyndte på første modul af Uddannelsesforum Ligeværd. Uddannelsen giver faglærte og ufaglærte, som arbejder med mennesker med særlige behov, en teoretisk ballast. Men nervøsitet blev vendt til begejstring og indsigt, som han kan bruge i...

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse