Ligeværd har mange samarbejdspartnere. En af dem er Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion, NVIE, som er placeret på UC Syddanmark. Ligeværd har talt med Ole Steen Nielsen, chef for NVIE, om værdien af det nu formaliserede samarbejde. 

Tekst og foto: Peter Christensen 

– NVIE har brug for input fra professionelle i området, fra ministerier og faglige organisationer. Alle disse input danner det hele billede af hvad der foregår på området, og det er vores opgave at give det billede, forklarer Ole Steen Nielsen og fortsætter. 

– Vi får mange input fra samarbejdet med Ligeværd – i skoleregi og fra arbejdet i klubberne. Som UC kan vi bruge det til at beskrive kompetenceudviklingsprojekter, hvor vi kan løfte det op og bringe nye forståelser om, hvordan man i regi af i dette tilfælde Ligeværd har ageret i den sammenhæng og løst opgaver med uddannelse og det at få et værdigt liv. Det er vanvittigt vigtigt. 

Fundering i virkeligheden 

NVIE samarbejder med alle aktører og interessenter med interesse for inklusion og eksklusion – kommuner, regioner, ministerier, universiteter, faglige organisationer og brugerorganisationer. 

– Det er centerets opgave at genere viden og have alle vinkler med. Politiken skal være funderet i virkelighedens billede. Hvad findes der af initiativer? Hvordan er udfordringerne og hvordan forsøges de løst? Det kan vi kun ved at have det store brede samarbejde. Det er praksisorienteret viden, som vi omskriver så den kan anvendes i andre sammenhænge, for eksempel en klub eller i andre institutioner. Vi bringer viden i spil kan man sige, forklarer Ole Steen Nielsen videre. 

– I relation til samarbejdet med Ligeværd har UC Syd udarbejdet et efter- videreuddannelsesprogram i forbindelse med projektet ”God uddannelse til alle” (Uddannelsesforum Ligeværd – red.). Vi samarbejder i forbindelse med Leo Komischke Konnerups Ph.d. om pædagogikken på Ligeværds skoler og uddannelsessteder. Og senest har vi indgået aftale om, at NVIE foretager evalueringen af projektet DigiSafe, når den tid kommer. 

Formalisering åbner nye muligheder 

Ligeværds institutioner bringer deres erfaringer og viden i spil og NVIE bidrager med at løfte den op på et generaliseret niveau i forhold til uddannelse af fremtidige fagfolk, lærere, pædagoger, socialrådgivere etc., og sørger for at de studerende får den viden med sig. Og i forhold til at placere den særlige pædagogik på Ligeværds skoler og uddannelsessteder synligt i det pædagogiske landskab.  

– Det er meget naturligt og godt for begge parter, at vi nu har en aftale på papir om samarbejdet mellem NVIE og Ligeværd. Det er godt for den naturlige og forpligtende kommunikation og letter vidensdelingen. Alle skoler og institutioner under Ligeværd kan kontakte os, siger Ole Steen Nielsen 

– Der er brug for forskning på området, og aftalen forpligter også på at udarbejde fælles projektbeskrivelser og gennemføre fælles projekter. Med formaliseringen af vores mangeårige samarbejde er vores fælles interesser tydeliggjort og kommunikationen blevet så smidig som muligt. Det er en udmøntning af den tillid NVIE og Ligeværd, vi har til hinanden fra vores mange samarbejder. 

Ligeværd viden sættes i spil 

Esben Kullberg, sekretariatschef i Ligeværd, vurderer også samarbejdet med NVIE til at være særdeles værdifuldt. 

– Et bredt solidt netværk med professionelle aktører på området er meget vigtigt for Ligeværd. NVIE er en meget væsentlig del af det netværk, understreger Esben Kullberg og forklarer yderligere. 

– Det drejer sig både om at få nyt kvalificeret input i organisationen. Og det drejer sig i lige så høj grad om få sat ord på den viden og erfaring, der eksisterer i det store netværk af skoler, uddannelsessteder, klubber og foreninger, som Ligeværd i sig selv er, få den i spil og synliggjort i den offentlige debat. Der spiller NVIE en stor rolle gennem forskning i pædagogikken, udvikling af efter- og videreuddannelse og som en partner til udvikling af nye muligheder til gavn for begge parters arbejde og i sidste ende til gavn for borgere med særlige behov.  

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse