Jo, ensomheden er også synlig på Tinnetgård, fordi mange af de unge bærer på en bagage af mobning, at føle sig tilovers og en følelse af ensomhed, som har taget bo i dem og derfor ikke forsvinder lige uden videre.

Tekst og foto: Peter Christensen

– Ensomheden er et tema her. Den er synlig hos de unge. Det er unge som nogle gange har fået nogle store slag i selvtilliden, og de bliver hurtigt kede af det og er skrøbelige.

Søren Raffnsøe Hultberg, som ses på scooter til højre på billedet øverst sammen med eleven Hans Nielsen, er souschef på Tinnetgård Bo- og Erhvervsskole, og han fortæller om Tinnetgårds arbejde med ensomheden blandt eleverne.

– Det er meget synligt, når de er kede af det. Nogle lukker sig inde i en tid for at få ro på tankerne, og indbyder derefter til en snak med en pædagog, om hvordan de har det, nogen gange ved at sende en sms. Andre siger det til en medarbejder, inden det går galt, at de kan mærke de inden længe får det skidt, fortæller Søren og fortsætter:

– Vi arbejder med ensomheden, når problemet opstår for en elev. Det kan være ude på en bostation eller i arbejdet på faglinjerne. Arbejdet omkring ensomhed er også indlejret i vores daglige arbejde på værkstederne og i husene, i omgangen med hinanden og i det faglige og pædagogiske arbejde, forklarer han.

– Det er så vigtigt, at der er tillid, tryghed og den rigtige kemi mellem den enkelte unge og en eller flere primære medarbejdere. Derfor er det en god metode, at de unge selv ”finder” den voksne de har mest tillid til og personlig kemi med. Det kan lige så godt være en værkstedunderviser som en pædagog. Derfor gør vi meget ud af at dele vores viden i medarbejdergruppen, så alle hele tiden ved, hvem der tager ansvaret og snakken med den elev, der er ramt af ensomhed og er ked af det.

Tinnetgårds medarbejdere forsøger at møde den unge der, hvor den enkelte unge er.

Det betyder for eksempel, at selv om Tinnetgård synes en elev spiller alt for meget computer, så er det ikke noget stedet forbyder.

Dels vil et forbud ikke føre til den gode snak om det fysiske møde med andre mennesker, og dels kan arbejdet med computeren også bidrage til at udvikle nogle kompetencer skriftligt og teknisk. Omvendt udvikler den unge ikke sit verbale og kropslige sprog, som er vigtigt i mødet med andre, hvis alt foregår på lang afstand bag et tastatur.

– Vi tager afsæt i den virkelighed de unge er i og tager snakken derfra. Det er vigtigt, at de unge føler sig taget alvorligt, og vi møder dem på deres betingelser. Det er basis for dialogen, og uden den kan vi ikke nå det vi gerne vil. Heller ikke i en snak om ensomhed, slutter Søren.

Tinnetgård lægger vægt på, at de unge har en frihed til at vælge og bevæge sig rundt.

– Derfor har alle elever en scooter, så de kan transportere sig rundt. Og vælge hvem de vil være sammen med, eller hvor de vil opsøge hjælp. Det er en vigtig frihed for eleverne, slutter Søren Raffnsøe Hultberg.

Læs også: Med ensomhed som makker

Læs også: Ensomhed – så farligt som rygning

Tinnet gård Bo- og Erhvervsskole

Tinnetgård er et af uddannelsesstederne der er medlemmer af Ligeværd.

Tinnetgård tilbyder STU, har plads til 31 elever og en række værksteder:

 • Landbrugsværksted
 • Heste- og dyreværksted
 • Traktor- og smedeværksted
 • Mekanikerværksted
 • Skov- og naturværksted
 • Bygge-, anlæg- og entreprenørværksted
 • Pedelværksted
 • Køkkenværksted
 • Botræningsværksted
 • Skole- og edb-værksted
 • STU – særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse
 • Arbejdsafklaring og -afdækning
 • Beskyttet beskæftigelse

Tinnetgård bruger meget energi på at finde de rigtige praktikforløb til eleverne og har et stort netværk af praktiksteder.

Ud over den faglige undervisning på værkstederne får eleverne botræning i de huse hvor de bor under opholdet på Tinnetgård, som har fem bostationer på henholdsvis selve gården og i lokalområdet.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse