Ensomhed rammer især blandt unge, og blandt dem er unge med særlige behov særligt udsat for følelsen af ensomhed. Ensomheden blandt unge er særligt problematisk, fordi det er i ungdomsårene de unge definerer hvem de er som mennesker.

Tekst: Peter Christensen

Mennesker kan være helt alene og have det rart og godt.

Vi kan også føle os ensomme og alene i verden i selskab med andre, også dem vi kender godt. Det er således ikke det at være alene, der definerer ensomhed. Det afgørende er en langvarig, opslugende og dyb følelse af ensomhed, og den er farlig.

Øget risiko for hjertekar sygdomme og depression

At ensomhed er meget sundhedsfarligt er tidligere blevet konkluderet af ensomhedsforsker John T. Caioppo, professor i psykologi og neurovidenskab fra Chicago Universitet.

Ud fra hans forskning har han konkluderet, at ensomhed kan være livsfarligt. Ensomhed øger risikoen for hjerte-kar sygdomme, Alzheimers, depression, forhøjet blodtryk, søvnforstyrrelser og andre livstruende sygdomme. Forskningen viser at langvarig ensomhed er lige så livstruende som rygning.

Mennesker, der har følelsen af ensomhed, er ikke nødvendigvis mere alene end andre mennesker, men det langvarigt at opfatte sig ensom og isoleret, er det alvorlige og farlige.

Læs også: Med ensomhed som makker

At definere sig som menneske

Evalueringen af STU pegede på, at mange af de interviewede unge gav udtryk for følelsen af at være isolerede og ensomme.

Vi lever i et højpræstationssamfund fra skolen, over uddannelsen, i jobbet og på den sociale scene, hvor de unge skal præstere.

Det stiller unge med særlige behov i en særligt udsat position, fordi de netop har særlige udfordringer med det boglige og med det sociale, som betyder at de ikke uden videre kan lave op til præstationskravene.

Kombination af særlige udfordringer og stigende præstationskrav er en bombe under de unges livsvilkår og kvalitet og deres muligheder i fællesskabet.

– Ensomme unge har det særligt vanskeligt, fordi det er i ungdomsårene, at de definerer hvem de er. Føler man sig udenfor, er man tvunget til at finde ud af hvem man er med sig selv, og der er risiko for, at man kan konkludere, at jeg er ham, de andre ikke vil være sammen med.

Således udtalte Mathias Lasgaard, der er lektor ved SDU og stod bag en analyse om ensomhed fra 2015.

Ensomheden er af meget gode grunde et fokus på Ligeværds skoler og uddannelsessteder. Den bliver imødegået og italesat konkret, og den bliver indirekte bearbejdet gennem hele organiseringen af de pædagogiske miljøer, hvor de unge oplever at blive inddraget daglige gøremål og i nogle praktiske fællesskaber og undervisning. For nogle af de unge er det første gang, de bliver taget alvorligt og inddraget i et fællesskab.

Læs også: Vi skal møde de unge der hvor de er

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse