Andreas Rasmussen er elev på det ny Havredal. Vejen dertil var urimelig lang og gik over 1 år og 2 klagesager, før han landede på det sted, der er det helt rigtige for ham og hans drømme om en fremtid i landbruget. 

Tekst og foto: Peter Christensen 

Andreas Rasmussen er 18 år, fra Lemvig og har opmærksomhedsforstyrrelsen NLD (Nonverbal Learning Disorder). Hverken han eller hans forældre troede det var et problem, at få Andreas optaget på uddannelsen som landbrugsassistent på Det ny Havredal. Det var det Andreas drømte om, han har som andre unge et retskrav på uddannelse og skolen ville gerne optage ham. Andreas og hans forældre blev overrasket over, hvor besværligt det skulle vise sig at blive. Problemet var Lemvig Kommune som kun ville godkende kommunens eget STU tilbud, som angiveligt også omfattede et landbrug. 

– Det var ikke et landbrug. Det var et drivhus. Det mindste jeg har set. De havde ikke en gang en ged eller et andet dyr. Jeg kunne slå græs, men det gør jeg jo også derhjemme. Hvad lærer jeg af det, lyder Andreas skudsmål til det tilbud kommunens ville give ham.

Andreas og hans forældre ville ikke acceptere det tilbud, men de måtte gennem 1 år og to ankesager, før Andreas kunne få lov til at starte på sin drømmeuddannelse på Det ny Havredal. Ligeværd har besøgt Andreas for at få indblik, hvordan han har det i dag. 

En varieret dagligdag 

Siden 1. februar har Andreas været en del af et fungerende landbrug, som er grundlaget for uddannelsen på Det ny Havredal, med alle de opgaver og udfordringer, der ligger i det. Han er i gang med sin uddannelse til landbrugsassistent, og han er glad. 

– Jeg har altid godt kunne lide at arbejde med levende dyr under åben himmel. Lige siden jeg var helt lille. Da jeg var 3 år sad jeg første gang ved siden af i en traktor, fortæller Andreas. 

Andreas har tidligere været i praktik i et stort landbrug, hvor han håber det kunne blive muligt for ham at komme i praktik under sin uddannelse, når den tid kommer. 

Jeg finder ham i Maskinhuset, hvor der er fuld gang i eftersyn og service af maskiner. 

– I denne uge er jeg på ”Markholdet”, fortæller Andreas om hans opgaver her og nu. 

Eleverne på Det ny Havredal skal, i starten af det 3 årige ophold, skifte mellem forskellige hold. 2 måneder på ”Koholdet”, 2 på ”Markholdet” og 2 på ”service”. De første 2½ år er på skolen. Det sidste halve år er i praktik i et landbrug. 

– Efter 1 år specialiserer man sig, men jeg har nok allerede valgt, at jeg gerne vil på ”Koholdet”, men man skal have to dyr, så det bliver nok både køer og heste, forklarer han.  

– Vores opgaver på ”Markholdet” er at vedligeholde maskiner, reparere i staldene, både ved grise og køer, og vedligeholde bygninger, fortsætter han, mens han viser rundt blandt traktorer og andet landbrugsmaskineri. 

I den foregående uge såede han græs til afgræsning for kvierne og græs til ensilage. Han kørte stabilgrus fra grusgraven i enorme mængder til anlæg af en grusvej og reparerede en kostald, der var rykket helt ud af væggen. 

En struktureret hverdag 

Dagen er i faste rammer og starter 07:00 på undervisningsholdene. Derefter: 

07:30 Morgenmad 

12:00 Frokost 

12:45 Tilbage på det aktuelle hold 

15:00 Arbejdsdagen er slut, hvis opgaverne er færdige 

18:00 Aftensmad og senere aftenkaffe 

Eleverne på ”Koholdet” har en lidt anden arbejdsdag, der starter tidligere på dagen og nogle gange slutter senere. Det skyldes at pasning af dyr, for eksempel malkning og fodring, ikke kan planlægges til at passe skematisk ind efter en 7:30-15 menneskemodel. 

Andreas bor på skolen. Han er i et fællesskab på en gang, hvor eleverne har hver deres værelse, men deler toilet, bad og vaskemaskine. Det ny Havredal tilbyder også eleverne fritidsaktiviteter. Andreas går til styrketræning mandag og spiller fodbold onsdag. Pt. er han ved at tage kørekort om mandagen, så styrketræningen er sat lidt på pause. 

Det ny Havredal har elevråd, hvor eleverne kan råde over nogle midler til aktiviteter og ture og på den måde have indflydelse på fritidsmulighederne. 

Praktisk undervisning 

Andreas favorit er ”koholdet”. Han elsker arbejdet med dyrene og at opholde sig under den åbne himmel. 

– Det er varieret arbejde. Vi skal malke, strø, fodre og give vand, siger Andreas. 

Om hverdagen fortæller han, at dagen starter med et møde på holdet, hvor dagens opgaver snakkes igennem og fordeles. Den teoretiske undervisning foregår når spørgsmålene dukker op i det praktiske arbejde. En gang dagligt er der teoretisk undervisning på ”Koholdet”, hvor eleverne for eksempel lærer om at blande foder i de rigtige forhold. 

– Vi lærer om at blande foderet, så det indeholder det rigtige forhold af proteiner og mineraler. Og vi lærer at udregne mælk i forhold til foderenheder, fortæller Andreas. 

En ren 11’er 

Andreas blev i marts måned interviewet i en udsendelse på TV2 Midt/Vest om de unges muligheder for at vælge den rigtige STU, der passer til dem, deres motivation og deres forudsætninger. Helt på samme måde som andre unge vælger uddannelse. Andreas sagde blandt andet: 

– Jeg kan slet ikke svare på, hvad der ville være sket, hvis jeg ikke havde kommet på skolen, så havde jeg… ja… så var det hele bare gået i stykker. 

For Andreas var det lykken, at både han og ikke mindst hans forældre havde kræfterne til at tage kampen op og klage. Det tog 1 år og 2 klagesager, men Andreas landede på det rigtige sted. 

– Fra min efterskoletid på Gødvad Efterskole kender jeg nogle stykker, der også gerne vil på Det ny Havredal, men stadig slås med at få lov. Jeg håber det lykkes for dem, siger Andreas. 

Afslutningsvis spørger jeg, lidt hitlisteagtigt, hurtigt Andreas, hvor han på en skala fra 1 til 10 vil placere sit ophold på Det ny Havredal. Svaret kommer prompte: 

– Det er en ren 11’er. 

Det ny Havredal

Det ny Havredal er et moderne landbrug, som drives af elever og faglærere i fællesskab. Skolen har 140 ha jord, der drives økologisk med en moderne maskinpark, samt en besætning på 60 sortbrogede køer i løsstaldsdrift, 230 søer samt 15 heste. 

Undervisningen foregår først og fremmest som praktisk læring på skolens værksteder og i staldene på små hold – typisk 4 – 5 elever – samt i interne praktikker i samarbejde med lokale arbejdsgivere. Skolen bestræber sig på at matche den enkelte elev med den kontaktlærer, der kan yde den bedste støtte på alle områder også den personlige og sociale. Overordnet har skolen fokus på at have den enkelte elev i centrum. 

Uddannelse på det ny Havredal omfatter: 

Landbrugsassistent 

Ejendomsmedhjælper – bygningspedel 

Ejendomshjælper – grøn pedel 

90 % af eleverne går direkte i job efter uddannelse på skolen. 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse