Et netværket er for medlemsinstitutioner der ønsker at arbejde med og udvikle socialøkonomiske virksomheder.

Netværket er åbent for ansatte ved medlems institutioner i Ligeværd Fagligt Forum.

Netværkets formål:

  • At sikre  viden og udvikling inden for socialøkonomiske virksomheder som kan komme  Ligeværds målgruppe til gode.
  • At dele viden og erfaring i forbindelse med social økonomisk virksomhed
  • At kunne inspirer andre i Ligeværd Fagligt Forum til at starte socialøkonomisk virksomhed.

VÆR MED I NETVÆRKET

Få mere info : konsulent Jens Thygesen på mail:  jens@ligevaerd.dk eller på tlf.: 20961539

Tilmelding: jens@ligevaerd.dk

Netværkets rammer

Ligeværds sekretariat indkalder til møderne og sammensætter et dagsprogram ud fra deltagernes input. Konsulent fra Ligeværds sekretariat på netværksmøderne vil facilitere møderne.

Møderne afholdes så vidt muligt på steder, der er medlem af netværket. Derfor vil der også være mulighed for at opleve netværksmedlemmernes steder og blive inspireret.

Prisen for at deltage i netværket i 2018 er 2400,00. Dette dækker omkostninger forbundet med afholdelse af det enkelte arrangement. Netværksdeltagerne afholder selv udgifter til transport og finansiering af timeforbrug.

NETVÆRKSMØDER i 2018

22. marts: 10.00 – 15.00
Tema: Opstart af netværk

29. maj: 10.00 – 15.00
Tema: Tema fastsættes på mødet i marts

11. oktober: 10.00 – 15.00
Tema: Tema fastsættes på mødet i maj

 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse