11. – 12. marts 2022

Ligeværd Forældre og Netværks lokale bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af handicaprådene udøver en vedholdende og aktiv indsats i hjælpen til forældre og pårørende til unge med særlige behov. På årets Temadag skal vi rette fokus mod den lokaleforankring og udvikling.

Det er sammensatte og meget forskellige problematikker der er på spil, når det handler om at lykkedes med Ligeværds lokale arbejde og interessevaretagelse på inklusionsområdet. Løsningerne er derfor ofte meget komplekse og kræver flere forskellige indsatser . Til årets Temadag bliver klogere på netop dette sammen.

Deltagelse er gratis for medlemmer af Lokalforeningernes bestyrelser samt medlemmer af det lokale handicapråd. Øvrige medlemmer afregnes med 2500, kr. pr. deltager.

Se “Program til temadag og GF i Ligeværd Forældre og Netværk 2022” (pdf)

PROGRAM

Fredag d. 11. marts 2022


17.30
Middag

18.30 Velkommen
-Ved formand Bent Mikkelsen

18.45 Ligeværd og inklusion—Hvor er vi nu
-Ved direktør for Ligeværd Esben Kullberg

19.30 Præsentation af sekretariatets arbejde med inklusion som bidrag til grundlaget for udvikling af Ligeværd lokale forankring
– Ved Esben Kullberg, Julie Fabian og Marlene Simoni

20.30 Socialt samvær


Lørdag d. 12 marts 2022


7.00
Morgenmad

9.00 Godmorgen
– Ved Formand Bent Mikkelsen

9.15 Vi skal sammen blive klogere på:

  • Den lokale forankring – hvorfor ?
  • Samarbejder og ressourcer i lokalområdet
  • Kommunikation og information lokalt

11.45 Frokost.

12.30 Generalforsamling 2022 i Ligeværd Forældre og Netværk

Læs mere om generalforsamlingen 2022

PRAKTISK INFORMATION

Tidspunkt: fredag, d. 11 marts 2022 kl. 17.30
til lørdag, d. 12 marts 2022 kl. 13.30

Sted: HUSET Middelfart Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

Tilmelding sendes til Ligeværds sekretariat til julie@ligevaerd.dk senest den 17 marts 2022.

Arrangementet omfatter fuld forplejning samt muligheder for overnatning. Af hensyn til bestilling af forplejning og overnatning bedes der i tilmeldingen oplyst ønske om enkelt eller dobbeltværelse.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse