LIGEVÆRD FORÆLDRE OG NETVÆRK HOLDER UDVIKLINGSDAG OG GENERALFORSAMLING FREDAG DEN 17. MARTS – LØRDAG DEN 18. MARTS 2023.

FOKUS PÅ NYE AKTIVE MEDLEMMER I LIGEVÆRD FORÆLDRE OG NETVÆRK

Ligeværd gennemfører i foråret en række forældre kurser og øvrige initiativer med henblik på rekruttering af nye medlemmer. Allerede nu kan vi glædeligt konstatere et øget medlemstal og vi forventer flere, efterhånden som vi får afholdt forældrekurser flere steder i landet i løbet af året der kommer.

Flere medlemmer er glædeligt. Men i Forældre og Netværks landsbestyrelse er vi meget optaget af, hvordan vi får inviteret og motiveret nye medlemmer til ikke blot at være ”brugere” af Ligeværds tilbud, men også til at være aktive medlemmer i vores lokale bestyrelser, så vi kan få liv i flere. Med udsigt til ”frisættelse af kommunerne” skal vi nemlig gerne kunne byde kritisk konstruktivt ind i den lokale dialog om de kommunalpolitiske områder, der har betydning for vores målgruppe, herunder inklusionsindsatser, STU og  botilbud samt job på særlige vilkår.

Landsbestyrelsen har derfor ansøgt Center for frivilligt socialt arbejdes ”Navigator konsulentordning” og har fået tilsagn. Det betyder, at vi som forening får en konsulent stillet til rådighed, der over det næste år kan hjælpe os med at sætte fokus på, hvordan vi bedst onboarder nye medlemmer i et aktivt foreningsliv og hjælper nye bestyrelser og bestyrelsesmedlemmer i gang. Navigator konsulenten vil deltage i vores møde lørdag formiddag med en workshop.

Deltagelse er gratis for medlemmer af Lokalforeningernes bestyrelser samt medlemmer af det lokale handicapråd. Øvrige medlemmer afregnes med 2500, kr. pr. deltager.

Invitation til udviklingsdag og generalforsamling i Ligeværd Forældre og Netværk 2023

PROGRAM

Fredag d. 17. marts 2023

 17.30  Middag

18.30 Velkommen
-Ved formand Bent Mikkelsen og næstformand Louise Weinreich

18.45 Foredrag ved Klaus Majgaard forsker og underviser i offentlig ledelse med erfaring som kommunalchef på børn og unge området og leder af Center for frivilligt socialt arbejde. Klaus vil føre os gennem to korte sessioner med et indlæg og oplæg til drøftelse:

  1. Paradokser og muligheder, når kommunerne frisættes mere: Retssikkerhed versus nytænkende kommunale løsninger på  inklusions- og ungeområdet.
  2. Hvordan kan vi som forening få en stemme i kommunernes “frihedsforsøg”.

20.15 Socialt samvær

Lørdag d. 18 marts 2023

9.00 Godmorgen – Ved Formand Bent Mikkelsen

9.15 Workshop ved Navigatorkonsulenterne

Vi bruger formiddagen på at sætte fokus på, hvordan vi får flere medlemmer til at blive aktive og engagerede frivillige i vores lokalforeninger. Vi arbejder også videre på spørgsmålet om, hvordan vi får en stemme i kommunernes “frihedsforsøg”.

12.30 Frokost.

13.15 Generalforsamling 2023 i Ligeværd Forældre og Netværk

PRAKTISK INFORMATION

Tidspunkt: fredag, d. 17. marts 2023 kl. 17.30
til lørdag, d. 18. marts 2022 kl. 13.30

Sted: Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Tilmelding sendes til Ligeværds sekretariat til julie@ligevaerd.dk senest den 14. februar 2023.

Arrangementet omfatter fuld forplejning samt muligheder for overnatning. Af hensyn til bestilling af forplejning og overnatning bedes der i tilmeldingen oplyst ønske om enkelt eller dobbeltværelse.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse