PROGRAM FOR GENERALFORSAMLING I LIGEVÆRD FORÆLDRE OG NETVÆRK 2022


TID: Lørdag kl. 12.30 den 12. marts 2022

STED: HUSET Middelfart, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

Generalforsamlingen afholdes i henhold til foreningens vedtægter §6:

Foreningens medlemmer udgør generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed. Alle beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Der er en stemme pr. enkeltpersonsmedlemskab og institutionsmedlemskab og to stemmer pr. familiemedlemskab. For at få stemmeret kræves personligt fremmøde.

 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forudgående regnskabsår 2021– Bilag 3.1 og Bilag 3.2
 4. Behandling af forslag, der er indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.
 5. Fastsættelse af kontingenter
 6. Fastsættelse af lokalforeningernes andel af kontingent Bilag 6.1
 7. Valg af landsformand
 8. Valg af repræsentanter til bestyrelsen samt valg af suppleanter

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg til bestyrelsen:

 • Bent Mikkelsen – Viborg (ønsker genvalg)
 • Sonja Knudsen (ønsker genvalg)
 • Thomas Larsen (ønsker ikke genvalg)
 • Gitte Kronbak (ønsker genvalg)
 • Bjarne Dahl Petersen (ønsker genvalg)

Følgende suppleanter er på valg til bestyrelsen

 • Susanne Valentin (ønsker genvalg)
 • Jytte sander (ønsker ikke genvalg)
 1. Valg af statsautoriseret revisor
 2. Eventuelt

Download “Dagsorden for generalforsamling i Ligeværd Forældre & Netværk 2022”

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse