Ligeværd. Et lille ord med en stor betydning. Ligeværd rummer nemlig rigtig meget. Og jeg vil gerne fortælle, hvad ligeværd er for mig.

For mig handler ligeværd om at se ud over sin egen næsetip. Det handler om at pakke fordomme væk. Og om at se værdien i vores forskelligheder.

Jeg mener, at vi for ofte klassificerer mennesker i forhold til deres umiddelbare præstationer, udseende eller socioøkonomiske baggrund. Men bag de ting gemmer der sig så meget andet. Og vi kan ikke putte mennesker i kasser.

For en ordblind er ikke mindre intelligent end en, der staver og læser problemfrit. Nej. Tværtimod ved vi, at mange ordblinde kan være ekstremt kreative, gode til tal eller have en imponerende hukommelse.

En handicappet person kan måske være skadet på krop eller sjæl – men er blevet styrket af livets udfordringer.

Fælles for alle er, at vi har vores helt egne værdier. Værdier, som ofte ikke kan ses – men som ikke skal glemmes af den grund. Vi skal huske, at der er mere ved folk, end vi kan se med det blotte øje.

Derfor mener jeg også, at ligeværd handler om at anerkende forskelligheder og give en håndsrækning til dem, som har behov for det. Det kan være handicappede, ældre eller syge. Eller naboen, der har en dårlig dag.

For de har alle nogle unikke værdier. Men for at vi kan udleve vores værdi, kan vi have brug for andres støtte. Det er belastende at blive mødt med fordomme om, hvad man kan og ikke kan. Hvad man er værd.

Vi skal droppe fordommene og indse, at man ikke kan dømme en bog på dens omslag. Vi er nødt til at give hinanden en fair chance.

Jeg mener, det er vigtigt, vi skaber lige muligheder. Det skal vi gøre ved at sætte tidligt ind for vores børn og sikre, at de har mulighed for at udnytte netop deres evner og interesser – og skabe deres eget liv. Og det skal vi gøre ved at mindske diskrimination. Derfor er jeg også glad for, at vi for nyligt fik vedtaget et lovforslag i Folketinget, der forbyder forskelsbehandling mod handicappede.

Det er med til at anerkende vores alles ligeværd

Anni Matthiesen

MF, Venstre

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse