Gennem et langt arbejdsliv har jeg som medarbejder, leder og chef arbejdet sammen med mennesker med særlige behov og de organisationer, der søger at varetage deres interesser.

Dette er foregået i forskellige organisationer – Aarhus Amt, Socialpædagogernes Landsforbund og Aarhus Kommune.

Aktuelt er jeg pensionist med en lille konsulentvirksomhed, samt medlem af bestyrelsen i fire private/selvejende tilbud/organisationer. I to af dem som bestyrelsesformand.
To af disse tilbud er for voksne med særlige behov, og de to andre er opholdssteder for anbragte børn.

Jeg har gennem en årrække haft kendskab til Ligeværds arbejde, og i et vist omfang fulgt det. Jeg opfatter Ligeværd som en synlig og seriøs interesseorganisation, der først og fremmest søger at varetage målgruppens interesser. Jeg oplever Ligeværds arbejde som bredt anerkendt. Det gælder politisk, blandt professionelle, i andre organisationer, i sociale virksomheder og ikke mindst i målgruppen, herunder forældre og pårørende.

Da jeg blev spurgt, om jeg ville og kunne indgå i Ligeværds politiske arbejde gennem Boligpolitisk udvalg, sagde jeg straks ja. Nysgerrighed er hovedårsagen. I alt beskedenhed har jeg måske også nogle erfaringer, der kan bruges i dette arbejde.

Det er mit indtryk, at der søges skabt sammenhæng mellem de forskellige politikområder i Ligeværds arbejde. Når det kan opleves, at stat og kommuner arbejder meget sektoropdelt, er det afgørende, at organisationer som Ligeværd arbejder sammenhængende. Disse sammenhænge er afgørende for unge, når de flytter fra forældrehjemmet, og når de flytter fra ”midlertidig” bolig til noget, der er mere permanent.

Det skal sikres, at der er det nødvendige antal boliger til rådighed. Så udover et politisk ansvar, kræver det også socialt ansvar fra hele boligmarkedet. Jeg er specielt interesseret i, om der er nogle muligheder, der ikke er udnyttet især i forhold til andelsboliger.

Ligeværds overordnede udfordring er at medvirke til at skabe sammenhæng og perspektiv for målgruppen. Det er mit indtryk at Ligeværd er godt på vej.

Ib Rønn
Medlem af Ligeværds boligpolitiske udvalg

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse