FORMANDSSKIFTE. Mange forældre til børn med særlige behov har brug for viden, rådgivning og netværk. Men selvom Ligeværd tilbyder det hele, så har man i mange år haft svært ved at tiltrække yngre medlemmer. Ny formand for Ligeværd Forældre og Netværk vil gøre det lettere at se, hvad Ligeværd tilbyder.

Af Lasse Mors

For nylig modtog Louise Weinreich Jakobsen, den nye formand i Ligeværd Forældre og Netværk, et brev fra Børne- og Undervisningsministeriet. Det er tid til, at din søn Sebastian skal vælge ungdomsuddannelse, stod der. Brevet bliver sendt ud til at alle forældre til unge i 9. klasse, men selvom det var adresseret til Louise Weinreich Jakobsen, så kunne hun ikke bruge brevet til noget.

”Der er vejledninger og webinarer om gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, men ikke en eneste linje med vejledning til forældre til unge med særlige behov, der ikke er erklæret uddannelsesparate,” siger hun.

Det er oplevelser som den, der bekræfter Louise Weinreich Jakobsen i, at Ligeværd Forældre & Netværk har sin eksistensberettigelse. Sønnen Sebastian har særlige behov, og historien om ministeriets brev illustrerer meget godt den fornemmelse, man kan have som forælder af, at ens barn bliver overset og nedprioriteret.

Det er uretfærdigt, mener Louise Weinreich Jakobsen. Og det er historier som den, der fik hende til at melde sig ind i Ligeværd i foråret 2020, hvor hun hurtigt blev valgt som formand i lokalforeningen i Storkøbenhavn. Historier, hvor børn i årevis bliver fastholdt i skoletilbud, hvor de mistrives, og hvor unge i hele landet ikke får lov til selv at vælge deres STU.

Læs mere om Forældre og Netværk

”Du kan jo ikke åbne en avis uden at læse om frustrerede forældre, der bliver mast i systemet. Så for Ligeværd handler det om, om vi kan klæde forældrene på og styrke dem, så de kan hjælpe deres børn bedre. Og om vi kan påvirke politisk, så vores børn kan få nogle bedre vilkår,” siger hun.

Netop det politiske er drivkraften bag Louise Weinreich Jakobsens engagement i Ligeværd. Og mødet med en forening, som forsøger at påvirke politiske dagsordener til gavn for alle børn, unge og voksne med særlige behov, har kun kastet benzin på ildsjælen fra Gladsaxe siden indmeldelsen i 2020.

Et medlemskab som kulminerede 18. marts 2023, da hun blev valgt som landsformand for Ligeværd Forældre & Netværk og dermed også fik plads i hovedbestyrelsen. Det er i den anledning, Ligeværd besøger hende i hjemmet i Gladsaxe.

Generationsskifte i foreningen

Ligeværd har i mange år haft svært ved at tiltrække nye medlemmer fra den yngre generation.

Det betyder, at mange medlemmer i lokalforeningerne er forældre til voksne med særlige behov, og derfor er en af de vigtigste opgaver for den nyudnævnte formand i Forældre & Netværk at sikre et generationsskifte.

”Når vi møder forældrene på specialefterskolerne og til uddannelsesmesserne, så er de enormt positive over for Ligeværd. Og så siger de: Hvorfor har vi ikke hørt om jer noget før,” siger hun.

Ny formand i Ligeværd Forældre & Netværk

Foto: Lasse Mors

Når så mange giver udtryk for, at Ligeværd kunne have været relevant for forældre til børn med særlige behov i grundskolen, så skal foreningen gribe den bold, mener Louis Weinreich Jakobsen.

”Udfordringen er at rulle den røde løber ud, så det bliver nemt for forældre til yngre børn at se, hvad man kan bruge Ligeværd til.”

Lige nu har hun ikke svaret på, hvordan Ligeværd når ud til de yngre forældre. Det skal vi finde ud af, siger hun.

”Vi har gang i en nysgerrig proces, hvor vi i dialog med de yngre forældre forsøger at lytte os ind på, hvad de har brug for fra os,” siger hun.

”De fleste kommer ind med et stort behov for viden og rådgivning, og der har vi jo heldigvis Ligelinie. Det er helt klart det ene ben. Og så er der også netværksdelen, som mange også søger. Altså at have nogle ligesindede, som man som forælder kan tale med,” siger hun.

Det at have et netværk af ligesindede har Louise Weinreich Jakobsen selv haft glæde af flere gange i sin tid som aktivt medlem i Storkøbenhavn.

”Når vi mødes i vores lokalforening i Storkøbenhavn, så har de andre alle sammen ældre børn end mine. Så her er der altid nogen, der kan fortælle, hvad jeg skal være opmærksom på lige om lidt. Det er jo livslangt at have et barn med et handicap, så det at møde nogen, som er skridtet længere, betyder rigtig meget for mig,” siger hun.

”Den mulighed vil jeg gerne skabe for andre.”

Det politiske menneske

Men selvom Louise Weinreich Jakobsen nyder godt af sit netværk i Storkøbenhavn og samtidig har øje for, at viden og netværk er det mest presserende behov for mange forældre, så er hun til syvende og sidst et politisk drevet menneske. Hun vil tage de nødvendige kampe for, at børn, unge og voksne med særlige behov kan få et ligeværdigt liv. Og det betyder noget for hende, at der blandt de nye forældre, som forhåbentlig kommer til over de næste år, findes mennesker, som også har energi til at tage en politisk tørn.

”Langt de fleste områder, der omhandler vores børn er jo kommunalpolitiske. Så hvis vi vil rykke noget, tror jeg også, vi stadig skal have et fokus på de politisk aktive. I foråret har vi jo kørt benhårdt på STU-lovgivningen, og vores direktør gør det jo suverænt godt på de landspolitiske dagsordener,” siger hun.

”Men hele inklusionsområdet, botilbud, og job, det er jo lokalpolitisk. Så hvis vi vil have noget gennemslagskraft og gøre en forskel for vores børn og unge mennesker, så skal vi også have nogen, der har lyst til at lave det politiske arbejde.”

Hun ser for sig, at Ligeværd bl.a. kan repræsentere børn og unge med særlige behov i flere lokale handicapråd, gennem boligpolitiske dagsordener og ved at skubbe til, hvordan den enkelte kommune forvalter hele STU-området. Men hun gør sig ingen illusioner om, at foreningen skal vokse eksplosivt på kort tid.

”Hvis vi bare kan få én ny lokalforening om året de næste fem år, så synes jeg, vi er nået langt,” siger hun.

Selvom vi arbejder seriøst, kan vi godt gøre det over en flaske vin, fortæller Louise Weinreich Jakobsen. Foto: Lasse Mors

En styrket organisation

For at Ligeværd skal lykkes med at tiltrække flere forældre, så mener den nye formand, at de organisatoriske rammer omkring lokalforeningerne og samarbejdet mellem Forældre & Netværk og sekretariatet skal styrkes. Lige nu foregår et samarbejde om at styrke onboarding af nye medlemmer, og så skal kommunikationen om, hvad der foregår i lokalforeningerne styrkes, mener hun.

”Det anerkender både de frivillige, at der bliver skrevet om deres indsats og så kan det inspirere de øvrige lokalforeningers arbejde og tiltrække nye medlemmer ved at nogen for øje på ”Gud, kan man også det i ligeværd, det vi jeg gerne være med til”.

Selvom det i sagens natur er uvist, om Ligeværd Forældre & Netværk lykkes med at forynge foreningen, så er en ting sikkert. Den nye formand er en fighter, der ikke giver op uden kamp. Som med blik for de udfordringer, børn, unge og voksne med særlige behov står over for igennem et liv, vil gøre, hvad hun kan for at påvirke lokalpolitikere i Storkøbenhavns mange kommuner. Den samme fightervilje vil hun bruge på at rulle den røde løber ud, så Ligeværds styrker bliver synlige for målgruppen.

”I Forældre & Netværk er vi jo bredt favnende. Når vi diskuterer gode botilbud eller gode specialtilbud, så er vi jo fuldstændig ligeglade med diagnoser. Alle er velkomne, uanset hvad for nogle børn de har, og det smitter jo af, fordi vi heller ikke putter nogen i kasser.”

”Det er det, der gør os attraktive. Vi taler aldrig om diagnoser, vi taler om udfordringer, som vi står sammen om at løse,” siger hun.

Og spørger man hende, om hendes store indsats i Ligeværd ikke kræver for meget, så er hun ikke i tvivl.

”Frivilligt arbejde giver mere, end det tager.”

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse