Bevilling udløber til nytår

Hvad sker der med min bevilling, hvis den udløber til nytår? Det spørgsmål stiller mange forældre lige nu i LigeLinie.

Af Mette Thorup og Lasse Mors, hhv. socialfaglig konsulent og journalist

Ydelsen fortsætter.

Det er det korte svar på, hvad der sker, hvis du er en af de mange forældre, der er bekymret for ikke at få udbetalt din ydelse i det nye år, fordi bevillingsperioden ifølge din afgørelse udløber 31. december.

Hvert år op til jul modtager Ligelinie flere henvendelser fra forældre, der er bekymret for, at deres bevilling af tabt arbejdsfortjeneste jf. servicelovens § 42 ophører ved udgangen af året. I år er ingen undtagelse, og derfor bringer vi denne opklaring.

Bevillingsperioden sikrer opfølgning

Tabt arbejdsfortjeneste er en løbende ydelse, og det betyder, at perioden ikke kan tidsbegrænses, medmindre det er aftalt med den, der modtager ydelsen. Kommunerne fastsætter derfor udelukkende en bevillingsperiode for at sikre, at bevillinger bliver fulgt op.

Hvis der ikke er foretaget en opfølgning, inden bevillingsperiodens udløb, skal ydelsen altså fortsat udbetales. Det er kommunen, der foretager opfølgningen.

Ophør kræver ny afgørelse

Hvis kommunen ændrer eller ophører en bevilling af tabt arbejdsfortjeneste, fordi betingelserne for at modtage ydelsen ikke længere er til stede, skal der være truffet afgørelse herom. Det kan f.eks. ske i forlængelse af en opfølgning.

Ved afgørelse om ophør af tabt arbejdsfortjeneste kan man have ret til udbetaling af ydelsen i en afviklingsperiode på tre måneder.

Derfor behøver du ikke bekymrer dig, hvis din afgørelser angiver, at din bevilling udløber til nytår.

Har du brug for rådgivning?

Hvis du har brug for juridisk og socialfaglig rådgivning, er du meget velkommen til at kontakte Ligeværds rådgivning, Ligelinie, på ligelinie@ligevaerd.dk eller tlf. 22 34 30 13. Telefontiden er mandag kl. 9.00-12.00 og onsdag kl. 13.00-15.30.

mette@ligevaerd.dk
lasse@ligevaerd.dk

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse