Hovedbestyrelsen har besluttet at ændre cheftitlerne på kontoret fra henholdsvis sekretariatschef og souschef til direktør og vicedirektør. Med denne ændring er de sidste ændringer i forbindelse med organisationsudviklingen, som startede i 2017, ved at være implementeret.

Vi har de seneste år været igennem en stor og gennemgribende forandring af Ligeværd. Vi har fusioneret foreninger og skabt helt nye politiske udvalg. Vi har inviteret eksterne meningsdannere og fagfolk ind i både Hovedbestyrelsen og det politiske arbejde. Skabt helt nye forretningsorienterede aktiviteter som økonomisk fundament for en intensiveret politisk interessevaretagelse og ændret vores kommunikation i en langt mere strategisk retning. I det hele taget står vi i dag med et Ligeværd, der er langt bedre rustet til både nutid og fremtid. Med de nye ledelsestitler vil vi gerne signalere Ligeværds særlige struktur, tænkning og arbejdsform til vores omverden af samarbejdspartnere, medier og politiske niveauer,” siger Ligeværds formand Jørn Lehmann Petersen.

Esben Kullberg forventer ikke, at de nye titler får andre konsekvenser. ”Jeg tror ikke, der er nogen i Ligeværd, der vil mærke den store forskel, men med den nye organisation giver det faktisk god mening at ændre det, vi kaldes. Vi er ikke længere blot et sekretariat, der varetager en betjening af vores foreninger. På kontoret har vi i dag en lang række andre opgaver, som ikke kun er sekretariatsopgaver. For eksempel er vores messer og kurser nu en lille virksomhed, som vi driver inde i organisationen. Også det politiske arbejde fylder meget mere i dag, end det har gjort tidligere. Og nu bliver det altså en direktør, der tager mødet med en minister eller en embedsmand og ikke en sekretariatschef. Hvis det kan åbne døre, vil det jo blot komme de børn og unge, vi arbejder for, til gavn” siger Esben Kullberg, der nu altså er direktør i Ligeværd.

Se Ligeværds organisationsdiagram

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse