Telefonen ringer.

”Ligeværd, det er Esben”.

”Hej” siger stemmen i telefonen. ”Er det ok at jeg ringer til dig anonymt?” ”Ja, det er det da – hvad kan jeg hjælpe dig med?”

”Jeg arbejder i en kommune, og jeg sidder med en sag som er lidt svær. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du tænker om den.”

Manden i telefonen fortæller, at han som kommunal sagsbehandler synes, at han er havnet i et dilemma. Et dilemma der er skabt i en konflikt mellem ansvar for og ønske om at hjælpe en ung til det bedste forløb og kommunens stramme politik om at bruge det kommunale STU-tilbud så meget som muligt.

Snakken med den anonyme sagsbehandler lyder måske lidt speciel. Kommuner der ringer til en organisation som Ligeværd for at få gode råd og vejledning, men den slags opringninger er ikke længere enestående. Det kan Julie Fabian, der er Ligeværds socialfaglige konsulent tale med om.

Jeg bliver oftere og oftere ringet op af sagsbehandlere eller UU-vejledere i kommunerne, som har behov for at fortælle mig om dilemmaer, de står i, eller lette deres hjerte om sager, de ikke synes, bliver behandlet som de bør.

Må det økonomiske skøn vægte over det menneskelige?
Sagsbehandlere henvender sig til Ligeværd og fortæller om situationer, hvor de bliver bedt om at lade det økonomiske skøn vægte over det menneskelige. De beskriver, at kassetænkningen bliver dominerende for den kommunale opbygning og dermed også afgørende for sagsbehandlerens arbejde. Dette, mener Julie Fabian, er meget problematisk.

”En stor del af den sociallovgivning, som sagsbehandlerne arbejder inden for, beror på et fagligt skøn. Der er altså ikke noget entydigt svar på, om og hvordan den enkelte borger er berettiget til hjælp. Når sådanne skøn skal tages, er det ikke lovligt at lade økonomien og den økonomiske tænkning stå i vejen for den enkelte sagsbehandlers faglige vurdering.

Et konkret eksempel kan være en sagsbehandler, der bliver bedt om ikke at skrive de unges specifikke ønsker og drømme ind i de unges uddannelsesplan. Når det ikke fremgår af uddannelsesplanen, er det nemmere for visitationsudvalget at beslutte, at borgeren skal på det kommunale STU-sted. Når et specifikt ønske ikke er noteret i uddannelsesplanen, er det ligeledes vanskeligt for borgeren at lave en relevant klage over afgørelsen og dermed mindskes muligheden for få den ønskede uddannelse. Står der derimod et specifikt ønske i uddannelsesplanen, skal visitationsudvalget tage dette med i deres overvejelser.

Sagsbehandlernes arbejdsforhold har ændret sig
Henvendelserne handler også om, at sagsbehandlerne oplever manglende helhedstænkning, mangelfuld oplysning om sager samt ændringer i støttemulighederne for borgerne.

Forklaringerne til dette kan ifølge Julie Fabian være mange. Hun mener dog, at det skal ses i lyset af, at der er sket en ændring inden for de seneste år: ”Presset på de kommunale sagsbehandlere inden for handicapområdet er vokset de seneste år. Godt socialfagligt arbejde tager tid, hvilket den enkelte sagsbehandler ofte ikke har meget af, da antallet af sager er mange og sagernes karakter ofte er komplekse”.

Henvendelserne fra sagsbehandlerne højner kvaliteten af Ligeværds arbejde
I Ligeværd siger vi tak for tilliden. Vi ser et klart billede af, at udviklingen har forringet forholdene for børn, unge og voksne med særlige behov samt deres pårørende, men vi ser også, at der er nogle sagsbehandlere i kommunerne, som ønsker det anderledes. Henvendelserne giver Ligeværd mulighed for, foruden at yde råd og vejledning i den enkelte sag, at se problemstillingerne fra flere vinkler. I Ligeværd tror vi på, at løsningerne skal findes i et nuanceret og dybdegående perspektiv. Vi har derfor brug for at høre fra dem, der skal leve under reglerne. Fra dem, der administrerer reglerne. Og fra dem, der udstikker reglerne. Henvendelserne fra sagsbehandlerne er med til at højne kvaliteten af vores arbejde for børn, unge og voksne med særlige behov. TAK.

Ligeværds anonyme rådgivning

Ligeværds anonyme rådgivning er åben onsdage fra kl. 13-15.30.

Ring på telefon: 2234 3013

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse