Tillidskløft mellem borgere med særlige behov og de offentlige myndigheder

Undersøgelser har gang på gang gennem de seneste år dokumenteret, at der eksisterer en tillidskløft mellem borgere med særlige behov og de offentlige myndigheder. Særligt udtalt er det i de tilfælde, hvor borgere med særlige behov har brug for hjælp fra det offentlige[1].

I dag varetager kommunerne de fleste af de direkte borgerrettede opgaver i den offentlige sektor, herunder hovedparten af velfærdsservicen. Regionerne har dog primært ansvaret for sundhedsvæsenet. Populært sagt kan man kalde kommunerne for borgernes indgang til den offentlige sektor.

Krise efter møde med det kommunale system

I Ligeværds rådgivning LigeLinie oplever vi desværre ofte forældre, som beskriver, at de – imens de kæmper med sorgen over at have fået et svært handicappet barn – er blev kastet ud i yderligere krise efter mødet med den kommunale myndighed. Forældrene beskriver, at mødet med det kommunale system har øget deres usikkerhed i forhold til børnenes såvel som familiens fremtid, samt mindsket deres muligheder for kontrol over eget liv med stress til følge. Gennemgående hører vi om forældre, der giver udtryk for, at de ikke har tillid til det kommunale system.

Tillidskløft mellem borgere og kommuner

Den manglende tillid til sagsbehandlingen har skabt en tillidskløft mellem borgere og kommuner; en tillidskløft, der har sit udspring i retssikkerhed. På den ene side står kommunen, der skal sikre, at borgeren får den nødvendige hjælp og kun den. På den anden side står borgeren med en bekymring om, hvorvidt kommunen kan sikre netop den hjælp.

Tillidskløften kræver handling

Hvordan denne manglende tillid skal genskabes, kræver et nuanceret og dybdegående perspektiv på problemstillingen. Derfor har Ligeværd i samarbejde med BHOV og For Lige Vilkår taget initiativ til Tillidsbroen. Tillidsbroens formål er at skabe et forum for en åben og konstruktiv dialog, der både anerkender udfordringen og nysgerrigt afsøger nye veje til at bygge bro over kløften på handicapområdet.

Rundbordssamtale den 19. februar på Christiansborg 

Vores ønske er at samle både interesseorganisationer, professionelle og politikere til en rundbordssamtale, så perspektivet på problemet såvel som på løsningerne bliver så mangfoldige som muligt. TillidsBroen mødes på Christiansborg den 19. februar.

[1] https://www.altinget.dk/social/artikel/faelles-opraab-her-er-11-tiltag-der-kan-genoprette-tilliden-mellem-borger-og-system

De tre foreninger bag TillidsBroen

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse