Velbesøgt vælgermøde hos Horisonten STU og botilbud

Af Jørgen Christensen

En aktiv partner i lokalsamfundet. Det vil de være på Horisonten STU og botilbud. Kommunalvalget er en oplagt mulighed for at engagere sig lokalt, og derfor var Horisonten den 13. oktober vært for et møde med lokalpolitikerne på Stevns. Mødets fokus var: Hvordan integrerer vi bedst de udsatte og sårbare i hverdagen? Mødet blev holdt i Store Heddinges tidligere apotek, som Horisoten er ved at indrette til Hotel og botilbud for STU-unge på deres hotellinie.

Fem hovedtemaer

Politikere fra alle Stevns partier, inklusiv borgmesteren, deltog aktivt med oplæg og svar angående aftenens 5 hovedtemaer: Bolig, uddannelse, beskæftigelse, samfund og borgerskab samt fritid for udsatte unge. Der var stor opbakning fra forældre/pårørende, ansatte og lokale borgere, der deltog i mødet med spørgsmål om visitation og valgmuligheder omkring STU, samt en utydelig rummelighed i lokalsamfundets kultur-og fritidstilbud.

Mødet indledtes med servering af lækre canapéer tilberedt på Horisontens cafe-/køkkenlinie, hvorefter Horisontens leder kort redegjorde for Horisontens aktiviteter. Herefter fik politikerne efter tur ordet om deres interesse i og partiets tilgang til aftenens hovedtemaer. Indbudt repræsentant fra Ligeværd styrede aftenens debat og pressede politikerne til at holde sig konkret til temaerne og spørgsmålene fra salen.

Alle har ret til at være en del af et fællesskab

Politikerne var i oplæg og debat ret enige om en række synpunkter – bl.a. følgende:

  • Alle har ret til at være en del af et fællesskab
  • Der bør være lige adgang og nærhed til uddannelse uanset interesser og forudsætninger
  • Anerkendelse af, at borgere kan opleve (for) meget bureaukrati i den kommunale forvaltning
  • Uddannelserne bør samarbejde med lokale aktører, idrætsforeninger og virksomheder
  • At kommunens enheder kan blive bedre til at etablere praktikpladser og job, bl.a som flexjob til udsatte unge.

Der var enighed om, at mange af problemstillingerne omkring uddannelse, beskæftigelse og boliger er afhængige af centrale lovgivninger fra Christiansborg.

Horisonten – en aktiv partner i lokalsamfundet

Vælgermødet var en vellykket en del af Horisontens strategi om at være en aktiv partner i lokalsamfundet ved bl.a. at skabe lokale ordinære arbejdspladser, beskyttet beskæftigelse, drive butik, café, møntvaskeri, mini-zoo og besøgsgård, forestå og deltage i fritidsaktiviteter i byen, etablere botilbud og hotal med tursitinformation, samt være partner i lokale netværk og Stevns Verdensarvsprojekt.  Alt sammen med udgangspunkt i FNs Verdensmål

25. oktober 2021

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse