I december 2021 mistede arbejdet for børn og unge med særlige behov, en af sine store pionerer, da Henrik Friis afgik ved døden.

Henrik var gennem hele sin karriere en kolossal drivkraft i udviklingen af tilbud og pædagogik. Henrik var gennem årene tilknyttet flere forskellige skoler og uddannelsestilbud, med medlemskab af Ligeværd. Tolne Efterskole, Efterskolen Østergård og senest Karise Efterskole ligger alle på Henriks karrierespor, men også uddannelsesstedet 21’eren og Karise fondens vidt forgrenede arbejde har Henrik Friis sat sine afgørende aftryk på.

Henrik var en dygtig social entreprenør, der gik forrest. Han så muligheder og gik målrettet efter at gøre ideer til virkelighed. Således kunne vi andre se, hvordan hans mange ideer foldede sig ud i Karise, hvor bosteder, STU og socialøkonomisk virksomhedsdrift skød frem som knopper på den oprindelige efterskolestamme. I dag er efterskolen skilt fra Karise fonden, og fonden er blevet et selvstændigt aktivitetskompleks, som mange unge med særlige behov i dag nyder godt af.

Henrik Friis var et stærkt engageret politisk menneske. Ud over at have siddet i Faxe kommunalbestyrelse de sidste år, så var han altid en aktiv del af det politiske arbejde for børn og unge med særlige behov. Også arbejdet i Ligeværd bærer Henriks aftryk. Det pædagogiske udviklingsarbejde blandt efterskolerne og uddannelsesstederne i Ligeværd i samarbejde med Leo Komischke-Konnerup ville antagelig ikke have været muligt uden Henrik som en væsentlig drivkraft.

Hans entreprenør-gen fornægtede sig heller ikke de seneste år, hvor han stillede sin enorme arbejdsevne og sit engagement til rådighed i forbindelse med tilblivelsen af STU-foreningen Consentio. Henrik arbejdede lige til det sidste med en viljestyrke, der trodsede næsten alt. Måske lige på nær hans sygdom. Arbejdet for børn, unge og voksne med særlige behov skylder Henrik Friis meget. Æret være hans minde.

Direktør Esben Kullberg

18. januar 2022

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse