Jeg hedder Sine Eggert og arbejder som konsulent i Efterskoleforeningen, der er interesseorganisation for landets 240 efterskoler. Jeg har tidligere arbejdet i Undervisningsministeriet, hvor jeg i en årrække har bevilget specialtilskud til bl.a. fri- og privatskoler, efterskoler og højskoler. Specialtilskuddene bevilges til skolerne, så de har mulighed for at ansætte ekstra lærere og pædagoger, så børn med f.eks. indlæringsvanskeligheder, udviklingsforstyrrelser og fysiske handicaps kan få et ordenligt skoletilbud, hvor deres særlige behov imødekommes.

Når jeg iagttager det skolepolitiske landskab, ser jeg i dag skoler og uddannelsesinstitutioner, der dagligt gør et kæmpe arbejde for at børn med særlige behov kan fået godt skoleliv. Og det lykkes heldigvis rigtig tit. Men jeg ser også nogle klare tendenser, hvor for mange børn i folkeskolen inkluderes uden tilstrækkelig støtte, og hvor det i værste fald fører til skolevægring. Det er ikke unormalt, at efterskolerne har flere elever på en årgang, der ikke har været i skole i 1-2 år, inden de begynder. Jeg vil gerne – via mit arbejde i det skole- og uddannelsespolitiske udvalg –
kæmpe for, at der er ressourcer nok, så alle børn kan få det skoletilbud, der passer til dem.

Jeg er også optaget af, at folkeskolerne og de frie skoler lærer mere af hinanden, end det er tilfældet i dag. Jeg oplever ofte, at diskussionerne sander lidt til i en ”dem og os- tækning”, fremfor at vi står sammen om at give alle børn – uanset skoleform – det bedste skole– og uddannelsestilbud. For eksempel kunne de kommunale specialskoler lade sig inspirere af den værksteds-undervisning, som mange af vores specialefterskoler er vanvittig dygtige til. Jeg har besøgt mange specialefterskoler og hver gang set, hvordan eleverne blomstrer, når de oplever følelsen af at kunne mestre en opgave.

Jeg glæder mig til at kunne være med til at præge den politiske debat på skole- og uddannelsesområdet, og det tænker jeg, er det primære formål med udvalget. Men derudover kan jeg se gode muligheder i det netværk, man bliver en del af. Allerede efter første møde, havde jeg lavet en aftale med Lars Thomsen fra UU København om, at vi sammen skal se på, hvordan flere efterskoler kan tilbyde pladser til unge med autisme spektrum tilstand/ADHD. Og det er en af styrkerne ved Ligeværd – at man favner så bredt fra det konkrete lokale plan til det mere overordnede politiske strategiske plan.

Sine Eggert
Medlem af Ligeværds skole- og uddannelsespolitiske udvalg

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse