”Historie er historie” siger man nogle gange og udtrykker på den måde, at fortiden er noget, man ikke kan ændre på og derfor heller ikke skal beskæftige sig med.

I år fylder historien fylder rigtig meget for Ligeværd. Altså Ligeværds historie. Det gør den af flere grunde. Den umiddelbare anledning er, at Ligeværd i år fejrer 50 års jubilæum. Og når man fejrer den slags runde dage, så er det jo naturligt at kigge tilbage på det, der gjort og opnået gennem tiden.

Den anden anledning har til gengæld et mere fremtidigt sigte. For historien er ikke blot historie. Historie er også identitet. Det, vi er i dag, er et produkt af alt det, mange mennesker har gjort gennem tiden. Menneskers engagement, holdninger og handlinger har formet og skabt Ligeværd, som det er i dag. Historien er et anker og en påmindelse om, hvad vi er sat i verden for. Den minder os om kernen i de opgaver, vi skal tage på os. Den minder os om, hvorfor vi ser ud, som vi gør. Hvorfor vi er dem, vi er.

Det er vigtigt. Ikke mindst i en verden som er så omskiftelig, som den vi lever i i dag.

Historien skal bruges i dag
Nogle vil mene, at det er vigtigt at have blikket stift rettet mod både nutiden og fremtiden. Og hvis vi kun interesserede os for fortiden, ville de have ret. Historien skal bruges i dag.

Og det er da også klart, at Ligeværds historie ikke kan svare på alle de udfordringer, vi står med i dag. Og på mange måder, vil den ovenikøbet vise, at de udfordringer, de allertidligste ’Ligeværds-folk’ stod med, på mange måder ligner dem, vi står med i dag. De er ikke løst. For også i dag står vi med en gruppe af børn unge og voksne, som støder sig på de offentlige myndigheder, falder mellem velfærdssamfundets stole, eller tabes i de ordinære systemer.

Historien viser os parallelle udfordringer for 50 år siden og i dag. Men den viser os også parallelle handlinger. Og måske er handlingerne det mest sigende i Ligeværds historie.

Der skulle – og skal – handles
Inger Agnete Grenness og de andre prominente personer omkring hendes spisebord så det nok som deres opgave at tale for denne gruppe af mennesker, der ikke havde en samfundsmæssig gennemslagskraft. Men de var lige så optagede af at skaffe disse mennesker udviklingsmuligheder. Det var ikke nok at råbe politikere og meningsdannere op. Der skulle handles. Og hvis ikke andre gjorde det, så gik de selv i gang. Produktionshøjskolen i Birkerød, Grennessminde Birkerød, der blev etableret i 1977, er et godt eksempel ligesom K. Helveg Petersens arbejde med at give efterskoler økonomisk mulighed for at omlægge deres undervisning til at blive praktiske prøvefri specialefterskoler, er et andet. Et tredje er det store udviklingsarbejde, der foregik i Ligeværd op til vedtagelsen af loven om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, STU.

Hele dette entreprenante løsningsperspektiv gennem historien er en væsentlig del at det, der i dag gør Ligeværd unik.

Vores tid kalder på nye handlinger
Problemerne er ikke løst. Vi står fortsat med store udfordringer, når det gælder ligeværdighed. Og på mange måder kalder vores tid på nye handlinger. Nye måder at skabe synlighed omkring børn, unge og voksne med særlige behov. Det bærer det Ligeværd, vi står med i dag, også præg af. Børn, unge og voksne med særlige behov er en helt anden og meget mere mangfoldig gruppe af mennesker end i Ligeværds start. Og udfordringerne for disse mennesker er derfor også mangfoldige. Derfor må vi i dag arbejde meget bredere politisk og samfundsmæssigt.

Vi kan ikke stå alene. Derfor er vi i dag meget optaget af at skabe samarbejder med en lang række andre organisationer, som kan være med til at sikre det politiske pres. Vi må kommunikere og organisere os på nutidens præmisser. Vi må sikre kontakten til de stærkeste politiske netværk inden for både bolig-, beskæftigelses-, undervisnings- og socialpolitik.

Vi tror på, at vi med de seneste års udviklingsarbejde i Ligeværd har været med til at sikre, at Ligeværd i fremtiden kan stå endnu stærkere som fortaler og udvikler af indsatser for børn, unge og voksne med særlige behov og deres forældre.

Jørn Lehmann, formand i Ligeværd
1. juli 2019

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse