straffe forældre børn med skolevægring økonomisk

Foto: Keld Navntoft

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) vil se på, om der er bedre måde at nedbringe fravær på end ved at straffe forældre til børn med skolevægring økonomisk.

Af Lasse Mors

“Jeg kan allerede nu sige, at jeg ikke tror, at vi skal i retning af en lovgivning fra Christiansborg, hvor familier per automatik trækkes i ydelse ved højt ulovligt fravær.”

Sådan sagde børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S), da han torsdag var i samråd om fraværsstraffen på folkeskoleområdet. Og det er godt nyt for mange forældre til børn med særlige behov, som ofte mistrives i skolen i en grad, så de ikke kan være der. Det mener Ligeværds direktør Esben Kullberg.

”Der er så mange børn helt ned i 8-10-års alderen, der er nødt til at vælge skolen fra, fordi det er uudholdeligt for dem at være der. De børn er i så alvorlig mistrivsel, at de bliver selvmordstruede, fordi deres skolegang er så smertefuld,” siger han.

Som det er i dag kan kommunerne fratage forældre børnechecken i et kvartal, hvis en elev har 15% ulovligt fravær eller derover. En lovgivning, som Ligeværd tidligere har problematiseret, netop fordi den ville ramme magtesløse forældre til børn i mistrivsel.

På samrådet sagde Mattias Tesfaye så, at ”vi risikerer at få lagt en yderligere byrde på nogle skuldre, der i forvejen bærer meget vægt.” Og det glæder Esben Kullberg, at vi nu har en minister, som anerkender, at lovgivningen er problematisk.

Magtesløse forældre

Det var Dansk Folkeparti, som havde indkaldt til samrådet, fordi DR i marts kunne dokumentere, at børnechecken kun bliver frataget i omkring fire procent af tilfældene med for højt ulovligt fravær. En opgørelse, som fik også Inger Støjberg (DD) til at kritisere kommunerne.

”Det er et kæmpe brud med alt det, der var aftalt i sin tid. Min bekymring er, at der sidder nogle i kommunerne og tænker, at det er lidt synd, hvis man trækker folk i børnechecken. Men det er det ikke,” sagde hun dengang til DR.

Den udlægning er Esben Kullberg uenig i. Han mener, at reglerne mangler en forståelse for, hvad forældre står i, når de har børn med ufrivilligt skolefravær.

”Jeg tænker, at det er let at forestille sig den enorme magtesløshed forældrene til disse børn står i. At straffe dem økonomisk forværrer kun en i forvejen presset situation og får ingen børn tilbage i skole. Det kan sagtens være den  nødvendige forældreomsorg at lade børn, der mistrives så voldsomt, blive hjemme fra skole,” siger han.

Fagprofessionelle vurderinger

På samrådet gav ministeren udtryk for, at han heller ikke mener, at det vil nedbringe fraværet at trække i børnechecken. Derimod skal de fagprofessionelle hjælpe til med at løse opgaven om at få børnene tilbage i skole.

“Det er afgørende, at de fagprofessionelle, der er tæt på eleverne og på familierne, får lov til at vurdere, hvad der skal til, for at eleverne kommer i skole,” sagde han.

Den anerkendelse af de professionelle omkring børnene er ifølge Esben Kullberg det rigtige fokus.

”Det må være forventningen, at de professionelle omkring børnene har blik for deres trivsel eller mistrivsel. At de er med i vurderingen af børnenes trivsel, og at der er myndighedsfunktioner, der er forpligtet til at lytte til dem og sikre, at der etableres foranstaltninger, som kan hjælpe børnene tilbage i skolens fællesskab og sikre, at forældrene ikke står alene med ansvaret for at få deres børn i trivsel igen.”

Regeringen vil nu indkalde folkeskoleforligskredsen til forhandlinger om, hvordan fraværet i folkeskolerne kan nedbringes.

Læs også: Skolevægring: På en god uge går Magnus i skole i 45 minutter

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse