Politisk frontløber for børn, unge og voksne med særlige behov

Foto: Jonatan Rønn

Esben Kullberg har sat børn, unge og voksne med særlige behov på den politiske dagsorden gennem 10 år. I anledning af jubilæet tegner Ligeværd et portræt.

Af Lasse Mors

Man kan godt tillade sig at tilskrive Esben Kullberg en stor ære for, at børn, unge og voksne med særlige behov har en tungere politisk stemme i dag end for ti år siden. Det budskab giver genlyd, når man spørger, politikere, interesseorganisationer, uddannelsessteder og medlemmer af Ligeværd, hvilket aftryk Esben Kullberg har sat gennem sine 10 år som direktør for Ligeværd.

En af dem er børne-, undervisnings-, og handicapordfører Anni Matthiesen (V).

”Man skal altid passe på med at give den fulde ære til en person, fordi selvfølgelig har han også haft nogen omkring sig. Men jeg vil sige det på den måde, at Esben har været frontløber og dermed også kan klappe sig selv på skulderen, fordi der har han virkelig flyttet noget de sidste 10 år,” siger hun.

Anni Matthiesen har siddet i Folketinget siden 2011 og har flere gange talt med Esben Kullberg, siden han blev ansat som direktør for Ligeværd i 2014. Gennem årene har hun lært Esben Kullberg at kende som en troværdig sparringspartner, når hun har siddet med omkring forhandlingsbordet på bl.a. stu-området. Og hans arbejde har ført til, at Ligeværd generelt har en stemme på Christiansborg, mener hun.

”Jeg tror, der er væsentligt flere i dag på Christiansborg, der har kendskab til Ligeværd end for ti år siden. Så jeg synes, at vi som politikere er bevidste om, at Ligeværd er nogen af dem, som vi også bør og skal lytte til.”

Ligeværds DNA

Tilbage i 2014 var Bent Mikkelsen som formand for Ligeværd Forældre & Netværk med til at ansætte Esben Kullberg, og det er der mange, der er glade for, fortæller han. Men det var et sats at vælge ham.

”Det sikre valg havde været at tage en scient.pol,” siger Bent Mikkelsen og husker, at Esben Kullberg skilte sig ud på sin baggrund.

Han er uddannet teolog, har arbejdet som præst, billedkunstner og som ledelseskonsulent og har en MA i retorik. Inden han blev ansat i Ligeværd, var han rektor på Aarhus Kunstakademi.

”Han havde en anden tilgang til mennesker, samfund og unge menneskers udvikling. Jeg tror også, det er det, han høster stor anerkendelse for i politiske kredse. Han mestrer at se helheden.”

At se det hele menneske er Ligeværds DNA, siger flere af de i alt 10 kilder, der har udtalt sig om Esben Kullberg til artiklen. Et DNA, som Esben Kullberg ifølge Bent Mikkelsen har gjort endnu tydeligere gennem årene.

”Vi siger ikke bare, at vi skal have flere penge, og overførselsindkomsterne skal stige. Vi er med til at udvikle de muligheder, som vores børn og unge skal have. Med Esben i spidsen har Ligeværd en profil, som er absolut anerkendt, som man lytter til, og som laver udviklingsprojekter, der bliver lagt mærke til,” siger han.

Målgruppen i centrum

Udgangspunktet for Esben Kullbergs arbejde er altid at rette fokus mod de børn, unge og voksne med særlige behov, som det hele handler om. Det siger blandt andre Daniel Dagø, som er formand for Unge For Ligeværd, UFL.

”Jeg ser ham som en, der tager vare på os unge, og det virker altid, som om han er mest for os. Han laver jo lige så meget igennem de andre foreninger. Men jeg har altid en følelse af, at vi er de vigtigste,” siger han.

Måske er det en af de vigtigste grunde til Esben Kullbergs succes med at give Ligeværds målgruppe en tungere politisk stemme. Han kan noget særligt med at møde mennesker, leve sig ind i deres liv og formidle deres verden videre, lyder det fra flere. Og empatien for både børn, unge og voksne og deres stemmer, har også Daniel Dagø lagt mærke til.

”Han er meget opmærksom på os, som måske ikke altid vil sige noget af os selv. På den måde er han rigtig god til at sørge for, at vi også får sagt vores meninger til forskellige ting, og så lytter han til det, vi siger.”

Det er Kim Dyrvig enig i. Han har været medlem af UFL siden 1992 og er i dag 50 år gammel. Men ifølge ham er Esben Kullberg ikke kun god til at formidle målgruppens stemme videre. Han er også god til at tale til dem, så de forstår ham.

”Esben er den bedste leder, vi nogensinde har haft. Han er god til at forklare tingene, så vi kan forstå, hvad han siger. Det er ikke alle, der kan det,” siger han.

Store organisationsforandringer

Den evne bemærker Lena Donkjær også. Hun er vicedirektør på Ligeværds sekretariat, og sammen med kun én anden har hun været ansat længere tid end Esben Kullberg.

”En del af hans job er jo også nogle gange at være mødeleder for en divers gruppe mennesker. Men Esben er dygtig til at være i øjenhøjde med alle, han taler med,” siger hun.

Da Esben Kullberg blev ansat, husker hun, at det hurtigt stod klart, at han ville give de unge en politisk stemme. Og at han ville gøre det dels gennem organisationsforandringer, dels gennem alliancer.

”Han lavede store organisationsforandringer og fik gjort Ligeværd til en udadvendt organisation.”

Ifølge hende kan Esben Kullberg både se og beskrive et mål og samtidig sætte handling bag ordene. Når hun tænker tilbage på den organisationsforandring, som Esben Kullberg var primus motor for, så træder medinddragelsen for hende frem som et afgørende element. For ham var samarbejdet med baglandet nemlig afgørende, da han satte sig i direktørstolen for 10 år siden, fortæller hun.

”Han tænker medinddragelse ind i det, han laver. Og der synes jeg, at han udmærker sig med at være transparent omkring sit lederskab. Det med at have de her mål kræver jo også, at man er entreprenant, dynamisk og strategisk. Og de tre ting koblet sammen med transparent lederskab er det, jeg synes, han har været dygtig til.”

At skabe alliancer

En af de alliancer, Esben Kullberg har skabt, er stu-alliancen. Et talent, som ifølge Mogens Wiederholt, direktør i CP Danmark, er en af Esben Kullbergs store styrker.

”Et af de mærker, som Esben helt tydeligt har sat på den her verden, er stu-alliancen. Det at samle den store gruppe af meget forskelligartede interesser om det fælles mål i stu-alliancen og opnå de resultater, som vi rent faktisk har opnået,” siger han.

Stu-alliancen bliver uden undtagelse fremhævet, når snakken går på Esben Kullbergs talent for at skabe alliancer. Her er flere organisationer gået sammen for at styrke sin stemme i den politiske debat. Og det har ført til betydelige aftryk på den nye stu-lov, fortæller Mogens Wiederholt. Men de gode resultater er ikke en selvfølge.

”Han er god til at skabe relationer og til at få skabt et rum, hvor vi kan være fælles om det, vi er fælles om. Mens det vi ikke er fælles om og er uenige om, det kan vi holde uden for det rum og gå med hver især,” siger han.

Spørger man Mogens Wiederholt, om CP Danmark har fået en stærkere politisk stemme af Esben Kullbergs arbejde, så er svaret klart.

”Ja, det har vi helt sikkert – fordi det er lykkedes at skabe og holde sammen på en alliance. Det er meget karakteristisk for den person, Esben er, og det har givet vildt gode resultater i stu-alliancen.”

Politisk indflydelse i baglandet

Den politiske indflydelse er heller ikke gået ubemærket hen i Ligeværds bagland, hvor det har stor betydning, at unge med særlige behov med Esben Kullberg har fået en stemme på Christiansborg. Det fortæller direktør for Erhvervsskolen Vestjylland, Claus Tobler.

”For os som udbyder er det helt afgørende, at vi kan præge den politiske dagsorden. Vi har ikke musklerne til at skulle lægge energi i at præge landspolitiske beslutninger og initiativer. Det kan vi via Ligeværd – takket være det arbejde, Esben har gjort,” siger han.

Adgangen til politisk indflydelse bemærker flere uddannelsesleder, Ligeværd har talt med. En af dem er Kim Blach Pedersen, som er forstander på Strømmen i Randers. Som årsag til den udvikling peger han på de organisationsforandringer, som Esben Kullberg skabte gennem sine første år som direktør.

”Han har bidraget til, at vi har fået skabt en forening, som giver fagprofessionelle et fællesskab, de pårørende et fællesskab og de unge et fællesskab. Og som favner hele målgruppen på en anden måde end før,” siger Kim Blach Pedersen.

Flere peger på, at det unikke ved Ligeværd er, at foreningen med sine forskellige medlemsorganisationer kan perspektivere en sag fra tre vinkler. At Esben Kullberg så den styrke og har formået at samle al den viden, har stor betydning for, hvor Ligeværd er i dag, mener Claus Tobler.

”Ligeværd har jo mange forskelligartede indsatser og spænder ret bredt. Jeg synes, han har været god til at samle den paraply, som Ligeværd er, og skabe noget klarhed over, hvad det samlede arbejde handler om, så tingene også er bundet sammen,” siger han.

Og resultatet af at samle organisationen og binde tingene sammen står klart, som Lena Donkjær udtrykker det.

”Det har givet større gennemslagskraft politisk for en målgruppe, som ellers godt kan falde ned imellem to stole. Han har givet det en politisk vinkel, som har skabt større synlighed omkring, hvad det vil sige at være ung med særlige behov.”

 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse