Projektet om forældrekurser og netværk ligger helt oppe i toppen af gode forløb i Handicapcenteret for børn. 

– Med de positive tilbagemeldinger vi har fået vil det, efter min mening, være tåbeligt ikke at bygge videre på de gode erfaringer og den glæde og tilfredshed, der er blandt forældrene, siger Rune Meyer, centerchef for handicapcenteret for børn i Aarhus Kommune. 

Tekst og foto: Peter Christensen 

Det var en nyskabelse i anledning af projektet om forældrekurser og netværk. Det er et sjældent syn, at en forælder til et handicappet barn deltog i personalemødet på Handicapcenteret for børn, og det blev et emotionelt og effektfuldt møde, der gjorde stort indtryk, da Ligeværd og Heidi Buus Beldam, mor til autistisk dreng, deltog i personalemødet.. 

– Det var meget gribende. Det handlede om glæde og energi på, at de var blevet set i forbindelse med kurserne. Det var tydeligt, hvor meget energi og frustrationer, der er samlet i de her familier og når det får en kanal, så er det sørme effektfuldt, fortæller centerleder Rune Meyer. 

– Det var helt usædvanligt, at Heidi var her. Det var emotionelt og kraftig, fordi det var en forløsning, og så kan det næste ikke blive større. Forældrene har fået nogle relationer, men søskende har også fået legerelationer. Vi ved jo godt, at når børn finder sammen, så lærer forældrene hinanden at kende. Det er faktisk også en dimension, at der er nogle søskende der lider under, at familien har et barn med handicap. Forældrenes energi er forståeligt fokuseret på det andet barn, og søskende risikerer at blive overset. 

Ligeværd lægger vægt på, at forældrene får ordet og selv fortæller om deres situation. 

– Det er rigtigt godt, at Handicapcenteret tog godt imod vores forslag om at invitere Heidi med til personalemødet, selv om det var usædvanligt. Det er rigtig vigtig, at forældrene selv får lejlighed til at sætte ord på. De kan meget bedre end nogen professionel med et powerpoint forklare, hvordan deres situation er, og hvorfor netværk med andre i samme situation er så vigtig for både forældre og søskende. Det giver en autencitet og ægthed, som klart kom til udtryk, da Heidi fortalte om sin familie, forklarer Cecilie Friis Brouendal, Ligeværds projektleder for forældrekurser og netværk. 

Rune Meyers vurdering ligger i rød tråd med socialrådgiver Amalie Winther Frosts oplevelse af mødet.

Jeg fik udvidet horisonten

Vi taler meget med forældrene over telefonen. Så det med at høre den følelsesmæssige side af, hvordan hun havde oplevet familiekurset, det gjorde helt sikkert indtryk. Hun lagde ikke fingrene imellem og gav en farverig og følelsesmæssig beskrivelse. Det påvirker jo en, når man tit har forældre i røret, møder dem og ser hvor frustrerede de kan være i de her situationer, forklarer hun. 

– Jeg fik i hvert fald udvidet min horisont i forhold til den der netværkstankegang, som hun lagde meget vægt på. Vi hører tit om behovet for netværk, men måske gav Heidis deltagelse en dybere forståelse, når forældrene efterlyser nogle at tale med, der har det som de selv har. Hun gav et godt indblik i hvor stor en betydning forældrenes netværk har. 

Handicapcenteret er et myndighedskontor, der træffer beslutninger om bevillinger og indsatser i familien, så som aflastning i familien, tabt arbejdsfortjeneste, træning og behandling eller i yderste konsekvens en anbringelse, hvis der er meget stor bekymring for barnets trivsel. Handicapcenteret træffer beslutninger om indsatser og bevillinger, men udfører ikke selv opgaven. Opgaven ”bestilles” oftest hos en kommunal men ellers en privat udbyder, når aftalen er lavet med forældrene. Handicapcenteret har 75 rådgivere og et budget på 260 millioner årligt. 

Det er en vare vi skal have på hylden 

Familiekurserne er et 3-årigt projekt støttet via Socialstyrelsen. Projektet har to dimensioner: 

  • Styrke forældrenes/familiernes netværk 
  • Samarbejde mellem kommune og civilsamfund sammen, så det bliver til glæde og gavn for borgerne  

– Det er klart min forventning, at når nu vi har gennemført det her projekt, så udvikler vi løbende samarbejdet. Når projektet er afsluttet, så skulle det da gerne være en opgave, et tilbud, vi har på hylden, som en driftsopgave. Det har vist sit værd, og jeg håber og forestiller mig, at Ligeværd vil være med til køre et mere fast samarbejde på den opgave, siger Rune Meyer. 

– Med de positive tilbagemeldinger vi har fået vil det, efter min mening, være tåbeligt ikke at bygge videre på de gode erfaringer og den glæde og tilfredshed, der er blandt forældrene. Vi kører mange projekter i huset, men jeg må nok sige, at projektet ligger helt oppe i toppen af gode forløb. Ligeværd, som frivillig organisation med et borgerperspektiv, har en dialogrolle og kan i den gode udgave være brobygger og kunne nuancere på perspektiverne begge veje. 

Ligeværd er helt på linje med Rune Meyer og mener også, at samarbejdet skal fortsætte efter projektet. 

– Der er et kæmpe behov for, at familierne får mulighed for at opbygge netværk. Både i forhold til forældrene og i forhold til søskende. Så vi er ikke i tvivl om, at det skal være et varigt tilbud til familierne. Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Ligeværd om dette er rigtig positivt og konstruktivt. Vi kan noget forskelligt som myndighed og civilorganisation. Sammen kan vi gøre en stor forskel for familierne, siger Cecilie Friis Brouendal.  

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse