Et borgerforslag vil give Ankestyrelsen sanktionsmuligheder over for myndigheder og forvaltninger. Om det løser problemerne med lange og gentagne sagsbehandlingstider i kommunerne er uvist, men det kan give grobund for en meget vigtig debat.

”Det foreslås hermed, at Ankestyrelsen får mulighed for, og bliver pålagt, at indføre sanktioner overfor kommuner, myndigheder og forvaltninger, der ikke efterlever Ankestyrelsens vurdering af en klagesag.

Efterlevelse bør ske indenfor rimelig tid, og senest 4 uger efter modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse.

Ligeledes foreslås det, at der indføres sanktioner overfor kommuner og øvrige myndigheder, der får særligt mange sager hjemsendt eller omgjort.

Sanktionen kan for eksempel være en bøde til pågældende forvaltning eller myndighed, svarende til det dobbelte beløb af det, der spares ved at undlade at efterleve Ankestyrelsens vurdering.

Ved sager, hvor det ikke er muligt at fastsætte myndighedens besparelse, foreslås en bødestørrelse på 50.000 kr., som fordobles ved gentagelse i samme sag.”

Uddrag af borgerforslaget

– Det er en kæmpe udfordring, når en familie skal vente på en afgørelse om kommunal hjælp og støtte. Mange familier oplever det som at blive holdt fanget i et vakuum, mens de venter på en afgørelse i den sag, de har anket til Ankestyrelsen. Det stresser forældrene og deres barn, og det kan i sidste ende være med til at trække tæppet væk under familien, siger sekretariatschef Esben Kullberg.

– Hvis kommunerne blot lader stå til, når der er faldet en afgørelse i Ankestyrelsen, og altså ikke retter ind, bliver problemerne forstærket til det urimelige. Og helt grelt bliver det selvfølgelig, hvis det forholder sig, som forslagsstilleren udtrykker, at en kommune bevidst taber sager i Ankestyrelsen for at spare penge, mens sagen behandles.

Ligeværd tror generelt ikke på, at vejen frem til et bedre, mere effektivt og inkluderende socialt arbejde går over sanktioner – hverken når det handler om at sanktionere borgere eller myndigheder. Men samtidig kan vi konstatere, at det i de seneste år er blevet et vilkår for borgerne, at de risikerer at blive trukket i ydelse, hvis de ikke opfylder deres del af den sociale kontrakt og overholder tidsfrister og pligter.

– Så ud fra en rimelighedsbetragtning kan man selvfølgelig godt sige, at når der bliver slået ned på borgerne, bør der også være opmærksomhed på den anden part i den sociale kontrakt – kommuner og forvaltninger. Om sanktionsmuligheder til Ankestyrelsen vil løse de problemer og den stress, som familierne oplever i mødet med det offentlige system, er uvist, men det er vigtigt, at vi sikrer arbejdsprocedurer og tidsfrister, der ikke udfordrer disse udsatte familier unødigt, siger Esben Kullberg videre.

– Men under alle omstændigheder kan dette borgerforslag danne grundlag for en meget vigtig debat, om de vilkår som forældre og unge bliver budt i Ankesystemet.

Læs her hele borgerforslaget

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse