Flere forældre til børn med særlige behov får kommunen med som en samarbejdspartner op igennem deres barns opvækst. Dette samspil kan i perioder være udfordrende, og i yderste konsekvens bliver kommunen en modspiller i stedet for en medspiller. Med ønsket om at skabe bedre rammer for dette samarbejde, ved bl.a. at klæde forældrene bedre på til mødet, har Ligeværd modtaget midler fra den A.P. Møllerske Støttefond.

Ligeværd har i samarbejde med den A.P. Møllerske Støttefond, i perioden 2016-2018, støttet over 900 børn, unge og voksne med særlige behov samt deres pårørende.
Vi har i perioden bl.a. afholdt informationsmøder om overgangen til det 18 år, ydet juridisk og socialfaglig råd og vejledning igennem vores telefonrådgivning Ligelinie til 247 personer samt deltaget i 118 lokale bisidninger.

I Ligeværd har vi erfaringer med at igangsætte indsatser, der på forskellig vis bidrager til øget trivsel blandt familier til børn og unge med særlige behov. Med den værdifulde viden og erfaring fra projektet, kan vi nu i højere grad iværksætte indsatser, der målretter sig forældrenes udfordringer.

”Det er befriende, når vi er sammen med andre i samme situation”.

Det at have en oplevelse af ikke at stå alene kan give mere mod på hverdagen.

En mor udtaler, efter et netværksmøde med andre ligesindede forældre til børn med særlige behov:

”Det er en befrielse, når vi er sammen med andre i samme situation som os. Så er der ingen der rynker på næsen, og når du skal græde, så græder du. – Der er plads til det hele. Det er lige præcis sådan noget, som ingen forstår, og det gør jo én ensom. Og det har været godt, for det er ligesom at være blandt venner, hvor man ikke behøver at gemme sig eller at lade som om. For du ved aldrig, hvad du selv kommer hjem til. – Den ene dag en glad dreng og den næste dag står han måske med en økse. Så hvis nogen af ens venner kommer forbi, så siger de hurtigt; nå, vi kommer en anden dag, og så røg det venskab – fordi sådan er det”.

Vi er dog også blevet nødt til at sande, at det at danne et godt og stabilt netværk kræver mange ressourcer. Da dette i forvejen er en sårbar målgruppe, både på tid og psykisk overskud, er der nogen, der skal sætte rammerne for dem og der skal være plads til, at de ikke deltager i perioder.

Vi har mødt den mest sårbare del af vores målgruppe.

Ved informationsmøder har vi, forude at oplyse om de juridiske principper samt Ligeværds støttemuligheder ved et større oplæg i plenum, opsat en stand og sat tid af til personlig her og nu rådgivning. Vi har hermed skabt et rum, hvor den mest udsatte del af vores målgruppe har opsøgt vores hjælp.

Det kan være svært at ringe ind og beskrive de udfordringer man står i, hvis man har svært ved at læse og skrive og måske andre sociale og psykiske udfordringer. Derfor har det tidligere ofte været ressourcestærke forældre, der har kontaktet Ligeværd med et ønske om hjælp. Med dette projekt har det været muligt at være helt ude og hjælpe familier i kanten af vores målgruppe. En positiv mulighed vi ikke var opmærksom på inden projektets start.

Projektet har være med til at sikre, at Marcus har fået det botilbud han havde ret til.

Af projektets evalueringsrapport fremgår det, at 95 % af forældrene, der har kontaktet Ligelinie, har fået den hjælp/støtte de havde brug for. Nogen af dem der ringede til Ligelinie var Marcus og hans mor. De ønskede hjælpe til at anke kommunens afgørelse om, at Marcus ikke var berettiget til en bodel.

I 2017 behandlede Klagenævnet for Specialundervisning 69 klagesager vedrørende Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). I 21 tilfælde har unge og forældre klaget over, at kommunen ikke imødekommer den unges ønske om en STU på et andet uddannelsessted, end det kommunen tilbyder. I syv tilfælde ændrede kommunen afgørelsen om uddannelsessted. I 5 af de 7 ændrede sager har Ligeværd, på grund af støtten fra den A.P. Møllerske Støttefond, haft mulighed for at hjælpe forældrene og de unge med at vinde sagerne.

Ved at følge linket kan I læse om Marcus og hans mor Lone. Marcus endte med at få det helt rette tilbud.

Læs historien om Marcus

Projektet er et godt fundament for vores fremtidige arbejde.

For Ligeværds fremtidige arbejde, har projektet generelt styrket Ligeværds fokus på forældrenes situation og gjort det tydeligere, hvilke områder der har særlig interesse for netop denne gruppe af borgere – overgangen til det 18 år, mødet med det kommunale system, et ønske om et netværk samt søskende problematikker.

”Jeg tog herned, for nu fylder han 18, og jeg kæmper med kommunen om alt muligt, og jeg føler mig fuldstændig alene, og jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen og finde de her svar på mine spørgsmål, for jeg bliver helt tosset, når jeg sidder foran en computer. Så at komme herned og høre om Jer og Jeres situation ja så føler jeg, at så er jeg sgu ikke alene”.

– Udtaler en mor efter et informationsmøde.

Foruden viden om hvordan vi møder de mest udsatte forældre, har det været tydeligt, at de forældre projektet har styrket kontakten til, har brug for, at nogen sætter deres politiske sag på dagsordenen.

”Vi har et behov for medspillere, og nogen der taler vores sag, og det er sgu fordi vi nærmest er en skjult målgruppe”.  
-Udtaler en far efter et informationsmøde

Ligeværd har derfor, i endnu højere grad end tidligere, taget initiativ til at skabe rammerne for, at forældre til børn og unge med særlige behov får mulighed for at få adgang til forskellige kommunikationsplatforme både på Facebook og på vores nye hjemmeside.

Med projektet har Ligeværd gjort sig flere brugbare erfaringer om målgruppen, hvordan vi støtter dem bedst og hvor vi når dem. Erfaringer som vi nu arbejder videre med at gøre til en del af vores kommende projekter.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse