Regeringens ghettoudspil ”Et Danmark uden parallelsamfund” lægger op til, at forældre skal miste børnechecken, hvis deres barn uden gyldig grund har mere end 15 pct. fravær fra folkeskolen. Det risikerer at ramme familier til børn med særlig behov, der ofte har højt fravær som følge af fx mistrivsel.

Læs også: Retssikkerheden truet for forældre til børn med særlige behov

Det er imidlertid uklart, om eksempelvis mistrivsel er en gyldig grund til fravær. Af lovlige grunde til fravær findes ”sygdom og lignende” og ”fravær med skolelederens tilladelse”, og ifølge undervisningsministeriet er det derfor skolelederen på den enkelte skole, der skal vurdere, om fravær er gyldigt, når der er tale om eksempelvis mistrivsel.

Ligeværds sekretariatschef Esben Kullberg er bekymret for udspillet, som ifølge ham risikerer at ramme nogle forældre, der i forvejen gør alt, hvad de kan for at sikre deres børn en god skolegang.

– Regeringen er på vej til at straffe forældre, som i forvejen ligger ned. Det er en stor sorg for forældre, når deres børn ikke vil i skole, fordi de ikke trives, og de vil stort set gøre hvad som helst for, at det sker. For manges vedkommende er det en opgave, de skal varetage, mens de skal passe et arbejde, sørge for familiens andre børn, siger han.

Læs også: Ansvaret skal ikke tørres af på forældre

”Regeringen er på vej til at straffe forældre, som i forvejen ligger ned.”

Esben Kullberg, sekretariatschef i Ligeværd.

Udspillet er helt nyt, og derfor går der længe, før det kan blive til virkelighed. Men Esben Kullberg savner, at regeringen forholder sig til, at børn med særlige behov i virkeligheden ønsker sig en god skolegang, og at der nærmere er brug for hjælp end for straf.

– Skolefravær er udpræget blandt børn med særlige behov, men man tager fejl, hvis man tror, at der er tale om pjæk. De fleste børn med særlige behov ønsker at have en normal skolegang, men deres problemer er så store, at de bliver syge af det, og derfor ikke magter at være i skoleklassen. Det skal vi ikke straffe dem for. Vi skal hjælpe dem til en indsats, der virker.

Undervisningsministeriet understreger over for Ligeværd, at intentionen under ingen omstændigheder er at ramme børn som mistrives. Ministeriet vil gerne lytte til Ligeværd i lovgivningsprocessen.

Du kan læse regeringens ghettoudspil her

Delen om fravær i folkeskolen står på side 27.

Facebook gløder af bekymring

Bekymringen for udspillet lever blandt Ligeværds medlemmer og følgere. Fredag 2. marts reagerede Ligeværd på ghettoudspillet ved at lægge en video op, hvor Esben Kullberg kommenterede på sagen om børnechecken. Det fik forældre fra hele landet til at kommentere på sagen.

– Vi vil være helt på spanden, hvis vi sanktioneres i børnechecken. Jeg kan ikke få bevilget tabt arbejdsfortjeneste, går hjemme for at få dagligdagen til at fungere. Søn på 8 med diagnose aspergers, søn på 5 skal i gang med udredning for autisme, min mand er asperger, min datter på 10 udviser tegn på samme. Får ondt i maven ved tanken, skriver Gitte Haulrich Clausen.

Du kan læse Gitte Haulrich Clausens historie her

– Vi ville blive straffet!!! Har en på 14, der ikke kan gå i skole. Jeg har fuld TA til at tage mig af min søn! Han har diabetes type 1, han ikke magter at passe, angst mm… Storebror Adhd, PTSD MF! Vi gør ALT vi kan …. Men spark til os der ikke kan kæmpe for andet end vores børn!, skriver Heidi Obel.

Af Lasse Mors

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse