Socialøkonomiske virksomheder er et af tidens store emner, som en redskab til at åbne jobmuligheder for unge med særlige behov. På Elmelund er det ikke kun et emne, det er en virkelighed. Navnet er Thy Naturkraft. 

Tekst og foto: Peter Christensen 

– Vi er hele tiden opmærksomme på, hvad der er vores kerneopgave; nemlig at bringe de unge videre i deres liv. Så Thy Naturkraft er en god ramme og mulighed, men det vil aldrig blive til en fabrik, der kun fokuserer på produktion, sådan lyder en skarp og præcis karakteristik fra Elmelunds forstander Alice Andersen om den hensigt Thy Naturkraft er baseret på. 

Thy Naturkraft er historien om et samarbejde med formålet: At skabe job til unge med særlige behov og socialøkonomisk erhvervsudvikling i Thy og på Mors. 

Elmelunds forstander Alice Andersen i samtale med 25 årige Christian Pedersen der fra april er kommet i mikrofleksjob på Thy Naturkraft.

Tilpasset reformerne 

Marianne Saxtoft, ejer af konsulentvirksomheden Samskabelse, har samarbejdet med Elmelund om Thy Naturkraft og karakteriserer det på denne måde: 

– Thy Naturkraft er tilpasset kravene i de nye reformer på førtidspensions og fleksjobområdet. Det hænger sammen på indholdssiden, og målene kan realiseres. I fremtiden bliver der behov for mikrofleksjob. Mange af de unge ville blive arbejdsløse, men Elmelund går ind her og er et bindeled for dem og holder dem opdateret på deres kompetencer. 

Særlige rettigheder 

Thy Naturkraft har fået tildelt særlige rettigheder i Nationalpark Thy til at sanke og bearbejde træ og plukke naturparkens bær og urter. Det er et hit. Der er ingen tvivl om at for eksempel havtorn direkte fra nationalparken vil gå som – ja – varmt ”brød” i diverse torvehaller og markeder landet over, men det er de lokale erhvervsdrivende, der har glæden af at handle med og få de særlige produkter fra Nationalpark Thy. 

– Vi har lokale aftaler om afsætning af de produkter, vi får fra Nationalpark Thy, som vi, som de eneste, på lovlig vis må handle med, fortæller Alice Andersen. 

Thy Naturkraft sælger brænde, producerer huckstande til jagt, mistbænke og de afsætter bær, planter, urter og svampe til Stenbjerg Kro, Thisted Bryggeri og andre lokale fødevarevirksomheder og forretninger. Det er let afsatte varer. Forklaringen er enkel og lige til: Hvorfor dog importere for eksempel polsk brænde af ringere kvalitet, når man til samme pris kan sælge kvalitetsbrænde direkte fra nationalparken og samtidig støtte de unge i en socialøkonomisk virksomhed? 

– Vi tager ikke på nogen af områderne mod ordre på levering af bestemte mængder. Vi leverer det vi kan klare på vores betingelser; altså med øje for at vi ikke skal presse de unge mere end de er med hele vejen, forklarer Alice Andersen. 

Afklaring og udvikling 

Elmelunds arbejde med de unge omfatter 3 faser. Fase 1 er erhvervsafklaring, hvor de unge både fagligt, personligt og socialt bliver forberedt til praktik i en virksomhed. Fase 2 er praktikforløb i lokale virksomheder, hvor den unge bliver tæt fulgt og timmetallet gradvist øges. Fase 3 er indledningen til en ansættelse enten i en lokal virksomhed eller i Thy Naturkraft, hvor det typisk vil være et mikrofleksjob. 

Thy Naturkraft udbyder Skovlinjen, Servicelinjen og Pedellinjen som er samlet i Thy Skovservice. De unge på Skovlinjen arbejder i skoven og har værksteder og opholdsrum i Naturstyrelsens bygninger i Tved Klitplantage. Servicelinjen, der har til huse i Virkelyst, sanker bær, urter og svampe i Nationalpark Thy i sommerhalvåret. Produkterne forarbejdes og sælges til lokale fødevarevirksomheder. Holdet står også for madlavning, bagning og forplejning på Elmelund samt producerer paller og brugskunst i værkstedet. Pedellinjen har også værkstedsfaciliteter og base i Virkelyst og arbejder med alle typer pedelfuntioner på Elmelund. 

Elmelund udbyder også Thy STU, et treårigt uddannelsesforløb med en almen linje og en skovhjælperlinje, som har græsslåning, beskæring af træer og buske og naturpleje i Nationalpark Thy på programmet. Elmelund tilbyder til de unge, der efter endt STU har behov for ekstra støtte og endelig afklaring, et individuelt tilrettelagt turboforløb med ekstra erhvervsafklaring og fokus på behov for mentorstøtte, bostøtte og muligheder for deltagelse i fritidsaktiviteter. 

På vores rundtur i Thy Naturkraft bryder Alice Andersen og jeg ind i frokostpausen på Skovhjælperlinjen. Om bordet sidder fire unge, Christian Pedersen, Steffen Henriksen, Rene Staal og Michella Nielsen, samt medarbejderne Carl Christensen og Lars Rasmussen. 

– De er ihærdige. De vil gerne. Vi prøver at støtte dem ved at være motiverende og finde de gode opgaver til dem, som både udfordrer dem og de er i stand til at løse. Vi tager selvfølgelig hensyn uden at det skal forstås som ”alt skal være sjovt”, forklarer Carl og Lars om hverdagen i skoven. At de er gode til at finde de rigtige opgaver bekræfter de unge på et direkte spørgsmål om det. 

Christian Pedersen er fra april ansat i mikrofleksjob, som en konkret realisering af et af formålene med Thy Naturkraft. Han har nu et meningsfyldt job, han tydeligvis er glad for og stolt af. Christian kan se en fremtid. 

– Det giver ro i hovedet, siger han om jobbets mentale betydning. 

- Ingen har jo lyst til at arbejde med ”som-om-arbejde”, Vi giver en mulighed for at arbejde i et projekt som hele tiden giver tydelig mening. Det er meget givende for de unge.

Når behovet er der 

Ideen om etablering af en socialøkonomisk virksomhed i forbindelse med Nationalpark Thy er ikke af nyere dato. Elmelund har arbejdet på det gennem to år. 

– Vores erfaring i det er, at det kan lade sig gøre, når der viser sig et behov, når nogen har brug for det du kan yde, og ikke den anden vej rundt, fortsætter Alice Andersen. 

Behovet for en indsats i forbindelse med Nationalpark Thy kom fra Skov- og Naturstyrelsen. Derfra er der vokset et samarbejde mellem Elmelund, Nationalpark Thy, Naturstyrelsen Thy, Regional madkultur Thy/Mors og Thy Erhvervsforum, som har skabt Thy Naturkraft. I april donorede AP Møller Fonden 1,5 million til Thy Naturkraft. 

– Det er en rigtig god mulighed for de unge at blive for eksempel skovhjælpere. Ingen har jo lyst til at arbejde med ”som-om-arbejde”, hvor det du laver ikke har nogen værdi for andre. Vi giver en mulighed for at arbejde i et projekt som hele tiden giver tydelig mening. Det er meget givende for de unge. 

– Vi er meget opmærksomme på ikke at være konkurrenceforvridende. Det er vigtigt med gode nicheprodukter og gode samarbejdspartnere. Vi er fælles om at holde nogle unge i gang, som ellers ikke har den store chance. 

Personaleudgifterne er dækket af indskrivningerne af unge på Elmelund, der således ikke er økonomisk afhængig af omsætningen i Thy Naturkraft. Havde det modsatte været tilfældet, ville det kunne blive op ad bakke i modvind og indebære stor risiko for at fjerne fokus på Elmelunds kerneprodukt i den pædagogiske drift – at hjælpe de unge til at blive afklaret og hjælpe dem videre til en selvstændig tilværelse. 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse