Socialøkonomiske virksomhed handler ikke at ride ensom mod solnedgangen med sin gode idé. Det handler om blandt andet om gode lokale samarbejdspartnere. 

Tekst og foto: Peter Christensen 

– Det er ikke en god og holdbar idé, at man arbejder alene som en anden Lucky Luke, fordi man tror andre vil ”hugge” ens gode idé. Det er tværtimod vigtigt, at man har gode og nære samarbejdspartnere, så det er tværtimod en afgørende pointe at få præsenteret sin idé til andre, sagde Thomas Bisballe, konsulent i Københavns Erhvervsservice, blandt andet på konferencen. 

Socialøkonomiske virksomhed er ikke en juridik definition, men det er muligt at blive registreret som socialøkonomisk virksomhed. Thomas Bisballe præsenterede de karakteristika, der skal være til stede, hvis man ikke blot vil kalde sig men ønsker at blive registreret som socialøkonomiske virksomhed: At virksomheden har et socialt formål, er uafhængig af det offentlige, at indtjeningen går til sociale formål, at der er tale om erhvervsdrift med en inddragende og ansvarlig ledelse. 

Det kan godt være en af udfordringerne i etablering af en socialøkonomisk virksomhed, at organisationen således skal gå fra at være en NGO-kultur eller en pædagogisk kultur til også at omfatte en indtægtsskabende iværksætterkultur. Erhvervsstyrelsen står for kontrollen med, at virksomheden fortsat lever op til betingelserne. 

Beskæftigelseslovgivningen og kommunernes håndtering kan være en barriere i etablering af en socialøkonomisk virksomhed, fortalte advokat Uffe Bech. 

– Det kan være en god pointe at blive registreret socialøkonomisk virksomhed, når man lever op til betingelserne. Det er samfundets blåstempling, og det kan være en pointe i forhold til kommunale indkøbsdatabaser og ansatte i løntilskudsjob. Der er en tærskelværdi på 1½ mio., men hvis kommunen ikke bruger sociale klausuler, skal de forklare hvorfor ikke, sagde Uffe Bech blandt andet. 

– Kommunen må gerne give støtte til udvikling af en socialøkonomisk virksomhed på niveau med midlerne i de gamle beskæftigelsesråd. 

Alice Andersen, forstander på Elmelund, der har udviklet den socialøkonomiske virksomhed Thy Naturkraft var dagens sidste oplægsholder. Hun pointerede, at Elmelund i udviklingen af Thy Naturkraft hele vejen havde fokus på, at der var et udtrykt behov, hvad det er Elmelund kan tilbyde og hvad der er Elmelunds kerneopgave. 

– Vi har været heldige med, at der var et behov, dels for job i Thy og for pasning og pleje af Nationalpark Thy, og derfor vi fik gode sparrings- og samarbejdspartnere fra starten. Derfra har det udviklet sig stille og roligt. Vi har hele tiden været opmærksomme på, at vi ikke lander i vores egen verden med et sprog andre ikke forstår. 

Efter konferencen besøgte Ligeværd Thy Naturkraft. Læs om det besøg i den efterfølgende artikel 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse