Der er ikke frit valg på området, siger udvalgsformand i Hjørring Kommune. 

Det er et spørgsmål om holdning, I kan bare beslutte et frit valg for de unge, understreger Ligeværd. 

Tekst: Peter Christensen 

Ligeværd har henvendt sig til Hjørring Kommune med spørgsmål om inhabilitet i kommunens visitationsudvalg, og problemet når sporet forlods er lagt til kommunens eget STU tilbud. 

Til spørgsmålene svarer Ivan Leth (A), formand for arbejdsmarkedsudvalget, skriftligt, at de politiske beslutninger og prioriteringer, der er foretaget i Hjørring Kommune har været fuldstændigt legitimt begrundet i et ønske om at skabe det bedst mulige STU-tilbud, herunder større nærhed i lokalområdet for og dermed mindre transport, samt at skabe en større sammenhæng med kommunens øvrige tilbud til målgrupperne. 

Han understreger, at Hjørring Kommune bruger andre private eller offentlige tilbud på STU-området og samarbejder med 11 eksterne tilbud – private, kommunale og regionale. 

– Det er dog vigtigt, at være opmærksom på, at der ikke er frit valg på dette område, og at det er en kommunal opgave, at prioritere og tilrettelægge indsatsen, skriver han videre. 

Ligeværd: Kommunalbestyrelsens holdning er afgørende 

– Lovgivning sikrer ikke valgfrihed, men det er diskriminering af disse unge i forhold til udbredt valgfrihed for andre unges valg af ungdomsuddannelse. Det vigtigt, at holde Hjørring kommune og alle andre kommuner fast på, at det er deres politikere, der fastlægger den administrative praksis for STU, siger sekretariatschef i Ligeværd Esben Kullberg. 

– Kommunalbestyrelserne i alle danske kommuner kan beslutte, at unge målgruppevisiteret til STU, frit kan vælge uddannelsessted. Kommunalpolitikerne kan sagtens beslutte at give de unge mulighed for frit valg. 

Udvalgsformand: Ikke risiko for inhabilitet 

Ivan Leth slår fast, at der efter hans mening ikke kan være tale om inhabilitet i visitationsudvalget i Hjørring Kommune. 

Om udvalgets sammensætning skriver han, at det er en bred kreds af specialuddannede medarbejdere: 

den ansvarlige UU vejleder, lederen af CKUV, afdelingsleder for STU, faglig konsulent fra Arbejdsmarkedsforvaltningen, psykolog fra forvaltningens sundhedsrettede tilbud, STU-koordinator fra CKUV, og efter behov, en afdelingsleder fra handicapområdet under Sundhed-, ældre og Handicapforvaltningen. 

– Det er således alle højt kvalificerede medarbejdere, der netop er ansat til at varetage visitationsopgaven, og uanset deres kommunale ansættelsesforhold kan de naturligvis ikke være inhabile i lovens forstand. 

Ligeværd: Risiko for favorisering 

Mangfoldighed af udbud er sikret i lovgivningen ved, at en række private og selvejende uddannelsessteder kan tilbyde sig som operatører på uddannelsestilbud. Den mangfoldighed er efter Ligeværds opfattelse med til at sikre den bedste kvalitet til den bedste pris. 

For at sikre rimelige forhold på et sådan ’marked’, indførte man i 2017, det der kaldes BUM modellen. BUM står for Bestiller – udfører – modtager. Modellen sikrer adskillelse mellem den myndighed, der bevilger et tilbud, og den udfører, der stiller tilbuddet til rådighed, så man sikrer, at den unge får det bedste tilbud. 

– Hjørring Kommune overholder ikke principperne i denne model, når kommunens eget udførersted sidder i den myndighedssammenhæng, hvor tilbuddet bevilges. Den sammenblanding af roller giver risiko 

for, at ét tilbud – det kommunale – tilgodeses på særlig måde, når der peges på uddannelsessted for den unge, forklarer Esben Kullberg og skutter: 

– Med den skrivelse som Lasse og hans familie har fået, tyder det på, at det netop er det, der sker i Hjørring kommune, vurderer Esben Kullberg 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse