I forrige udgave af Ligeværd.online bragte vi en historie om Frederikke som ikke måtte få sit ønske opfyldt og gå på Munkegården men blev henvist til Middelfart kommunes eget STU tilbud. Frederikkes forældre skrev i den forbindelse til minister Merete Riisager. Vi bringer her ministerens svar.

”Kommunalbestyrelsen er dog efter § 4 i STU-loven forpligtet til at lægge betydelig vægt på den unges og forældrenes ønsker med hensyn til den nærmere tilrettelæggelse af ungdomsuddannelsen. Uddannelsen skal i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser, men fokus er på indholdet i elevens uddannelsesplan, og ikke på valget af institution”.

I Ligeværd mener vi, at minister Merete Riisager har to relevante pointer, som vi håber, at kommunerne vil tage til efterretning, ikke bare i samarbejdet med familien i Middelfart, men i alle de kommunale visitationsudvalg.

For det første skal visitationsudvalget lægge betydelig vægt på den unges og forældrenes ønsker, for det andet skal der fokus på den unges kvalifikationer, modenhed og interesser og ikke på valget af institution.

Vi må kun præsentere de unge for det lokale STU-tilbud

I Ligeværd oplever vi desværre en stigende tendens til, at kommunerne prioriterer deres eget STU tilbud i visitationen af de unge. På det sidste er vi blevet gjort opmærksom på, at kommuner retter henvendelse til specialskoler og specialefterskoler og beder dem om, kun at fortælle deres unge om det lokale STU tilbud.

En vejleder fra en special efterskole beskriver det således:

“Som specialefterskole oplever vi, i stigende grad, at flere og flere af vores unge ikke får den uvildige vejledning, som de rettelig har krav på og fortjener, såvel før de starter på efterskole samt i forløbet, når de afslutter hos os.”

Et konkret eksempel på dette er, ifølge vejlederen:

”I efteråret afholdt UU Aalborg en fantastisk flot uddannelsesmesse i Gigangtium i Aalborg. På messen er repræsenteret forskellige uddannelsesinstitutioner, der kan løfte opgaven i forhold til disse unge. I forbindelse med messen oplevede vi, at der er kommuner i Nordjylland, der bevidst undlader at fortælle forældre og elever om messen. Nogle vejledere i UU-regi har nærmest fået mundkurv på, og har ikke måttet videreformidle indbydelsen fra UU-Aalborg”.

Vejledning og oplysning er en pligt.

En vigtig del af kommunens forpligtigelse over for de unge med særlige behov og deres forældre er forpligtigelsen til at inddrage. Information og medindflydelse er ikke noget man bare kan forvente at unge og forældre kan få af sig selv. Kommunen skal sikre, at de unge har de informationer de har behov for, så de reelt har mulighed for at yde deres medindflydelse. For flere forældre kan det være en stor udfordring selv at skaffe sig denne information, grundet læse og forståelses vanskeligheder, her har kommunen et særligt ansvar for at skabe rammerne, så forældrene har en real mulighed for medindflydelse. En medindflydelse de har ret til, hvilket også er det ministeren understreger, når hun skriver; STU-loven forpligter til at lægge betydelig vægt på den unges og forældrenes ønsker med hensyn til den nærmere tilrettelæggelse af ungdomsuddannelsen.

Borgerinddragelse

Inddragelse og indflydelse er ikke noget kommunerne kan vælge til eller fra for borgeren. Borgeren SKAL inddrages. Men reel inddragelse handler også om omfanget og dybden af inddragelsen. Og det kan variere meget. Noget af det som er afgørende i forbindelse med borgerinddragelse er, at man er veloplyst om de muligheder der findes og hvad man kan vælge imellem. Så det store spørgsmål i forbindelse med valget af STU er, om man kan tale om borgerinddragelse, når man holder oplysninger tilbage? Det mener vi i Ligeværd ikke.

Vi ved godt, at der ikke er frit valg på alle hylder, når det gælder STU. Men der er behov for, at vi få kigget visitationsprocesserne i flere kommuner efter. Det er efter Ligeværds opfattelse betydelig fare for, at det netop er hensyn til økonomi og STU-institution, der i flere tilfælde er udslagsgivende for kommunens visitation. Og det er tydeligvis ikke i overensstemmelse med udmeldingen fra minister Merete Riisager

Ligeværd håber, at kommunerne vil lytte nøje til ministeren og fremadrettet præsentere de unge for en bred vifte af uddannelsessteder, for derefter SAMMEN med de unge og forældrene finde den helt rette sted.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse