I forlængelse af historien om Bjarki Gunnarsson er 19 år, der har infantil autisme og skulle gøre sig fortjent til at bo på Horisonten, har Ligeværd bedt Jannie Dyring kommentere om man kan kombinere reglerne på den måde.

Af Jannie Dyring, cand.jur., ph.d. 

STU-loven indeholder et retskrav. Dette indebærer, at hvis den unge er i målgruppen for STU, så har den unge et retskrav på en STU. Og i denne forbindelse er der ikke nogen nedre grænse for målgruppevurderingen, hvilket betyder, at en ung ikke kan have for store funktionsnedsættelser eller være for svagt fungerende i forhold til at få tilbudt et STU-forløb jf. K 40 fra Klagenævnet for Specialundervisning.  

En kommune kan derfor ikke give afslag på en STU med henvisning til, at den unge ikke kan opfylde STU-lovens krav om timetal, fremmøde m.v. Såfremt en kommune ønsker at afbryde en ungs STU, skal kommunen opfylde de ret omfattende regler herfor i STU-loven jf. K 39 fra Klagenævnet for Specialundervisning. 

Unge i målgruppen for STU har ofte omfattende støttebehov, hvilket indebærer, at de unge kan visiteres til et botilbud efter serviceloven. I denne sammenhæng skal kommunen vurdere, hvorvidt et botilbud er nødvendigt for den unge og dennes gennemførsel af STU-forløbet. 

Dette betyder bl.a., at kommunen skal vurdere, hvorvidt den unge skal visiteres til et evt. botilbud på den institution, hvor STU-forløbet foregår, eller om botilbuddet bør ligge udenfor uddannelsesinstitutionen. Denne vurdering foretages af kommunen på baggrund af den unges samlede situation. 

Det er således ikke muligt, at opstille en regel om, at visitation til et botilbud automatisk skal være på den uddannelsesinstitution, som den unge er i STU-forløb på.

I nogle situationer vil kombinationen af STU og botilbud være nærmest indlysende, hvilket bør medføre en klage over det modsatte resultat. I andre situationer kan resultatet være mere tvivlsomt, hvorfor man i disse situationer bør være opmærksom på begrundelserne herfor.  

I ovenstående konkrete sag forekommer Stevns Kommunes beslutning om at betinge visitation til et botilbud af fremmøde i et STU-tilbud som ulovmedholdeligt – denne kombination af lovgivning kan ikke foretages – så anbefalingen er at anke afgørelsen. 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse