I Hjørring Kommune sidder lederen af kommunens eget STU tilbud med i visitationsudvalget, der afgør hvilket tilbud den unge får. Ligeværd mener der er grund til at tænde alle advarselslamper på fuld blus. 

Tekst: Peter Christensen 

Lasse Østergaard Winds sag om STU er et eksempel på en forbavsende sagsbehandling af et ungt menneske. Familien har givet Ligeværd dokumenterne omhandlende Lasses ønske om STU. 

Lasses sag ligner, i Ligeværds optik, en pro-forma sagsbehandling, når udgangspunktet, som I Lasses tilfælde, ikke er de unges behov, og der ikke er klar adskillelse mellem leverandør og udbyder af STU. 

Der er sket en tastefejl. 

Efter Tolne Efterskole bliver Lasses Østergaard Wind godkendt til STU. I forbindelse med et møde med Tolne Efterskoles vejleder og Hjørring Kommunes UU vejleder, får han og forældrene oplyst, at der to muligheder – henholdsvis PMU og Specialskolen for Voksne Vendsyssel (CKU – Center for Kompetenceudvikling og Undervisning, Vendsyssel). 

Lasse besøger henholdsvis PMU og Specialskolen. Han beslutter sig for PMU, hvor han også kan få botræning, som han fik på Tolne Efterskole. Specialskolen er udelukkende et dagtilbud, og det er PMU der giver mening for Lasse. 

Den 8. maj 2017 modtager han en godkendelse på at starte på PMU: ”Dit uddannelsesforløb er godkendt til at finde sted på PMU med opstart den 1. august 2017. Du vil blive kontaktet af en medarbejder fra PMU. Har du spørgsmål til din STU, skal du kontakte din STU vejleder”, står der blandt andet. 

Så langt så godt. Lasse var glad – indtil videre. 

Samme dag – blot et par timer senere – lander en lakonisk besked hos Lasse: 

”Hej Lasse. Der er desværre sket en tastefejl. Du er indstillet til STU på Specialskolen for Voksne og vil modtage nyt målgodkendelsesbrev snarest”. Underskrevet lærer/driftssekretær visitationsudvalget, som også er STU koordinator på CKU. 

Senere samme dag kommer endnu et brev: ”Hej Lasse. Her dit gældende målgruppegodkendelsesbrev. Du er tildelt STU på Specialskolen for Voksne (CKU). Du vil blive kontaktet af en med arbejder”. 

Så enkelt er det at forvandle et ungt menneskes glæde til fortvivlelse på selv samme dag. 

Politisk beslutning om STU i kommunens eget tilbud 

Familien er mildest talt forbavset og kontakter skolelederen for Specialskolen og repræsentant for Hjørring Kommunes visitationsudvalg. Den henvendelse afstedkommer endnu et brev. 

”I Hjørring Kommune er det af vores politikere besluttet, at Kommunens STU elever i udgangspunktet skal have tilbud om kommunens eget STU tilbud på SPVV. 

Videre hedder det: ”Når vi har truffet afgørelse om at give dig tilbud på SPVV, så skyldes det naturligvis også den politiske beslutning”. 

Klage og ændring af beslutning 

Familien forstår ikke, at STU ikke tildeles med udgangspunkt i de behov og udfordringer Lasse har og skriver derfor en klage til Klagenævnet for Specialundervisning. 

Forældrene skriver blandt andet: 

”Lasse blev oplyst om 2 uddannelsesmuligheder, vælger herefter det ene. Men så siger ”Systemet” i princippet – Du valgte forkert, her kan du ikke komme, du skulle have valgt det andet. Det er respektløst over for et ungt menneske, at der opstilles 2 muligheder, for herefter at konstatere, at den ene mulighed åbenbart ikke er en realitet”. 

Yderligere skriver de: I lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov står, at ”kommunalbestyrelsen er i den forbindelse forpligtet til at lægge betydelig vægt på den unges og forældrenes ønsker med hensyn til nærmere tilrettelæggelse af uddannelsesforløbet”. 

Lasses tarv og trivsel 

Den 11. august meddeler kommunen til Klagenævnet og familien, at de har ændret beslutning igen, og Lasse tilbydes STU på PMU. Visitationsudvalget fastholder at beslutningen om SPVV var rigtigt fagligt vurderet, men ændrer beslutningen blandt andet med henvisning til Lasses tarv og trivsel. 

Han og forældrene må efterfølgende stille sig spørgsmålet: Hvis de nu træffer en beslutning om PMU ud fra Lasses tarv og trivsel, hvorfor blev Lasse så ikke tildelt STU på PMU i første omgang? 

Denne artikel er baseret fuldt ud på dokumenter fra Lasses sag. 

Hjørring – visitationsudvalg til STU:

Ligeværd har set på sammensætningen af visitationsudvalget i Hjørring Kommune. 

Beslutningsdygtige medlemmer: 

  • Faglig koordinator, UU-Hjørring. 
  • Faglig konsulent, Ungeenheden, Jobcenter. 
  • Skoleleder, CKU Vendsyssel. 
  • STU-koordinator, CKU Vendsyssel. 

Øvrige medlemmer: 

  • Indstillere, UU-Hjørring. 
  • Cand. Psyk., Helhedstilbuddet. 
  • Afdelingsleder Sundhed/Ældre/Handicap. 

Ligeværd vurderer, at en sådan sammensætning kan skabe inhabilitet i valg af STU-tilbud til de unge. Ud over CKU udbyder PMU og Hjørring Produktionsskole også STU forløb. 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse