Efter måneders forhandlinger indgik en række partier i dag en aftale om Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse. Direktør i Ligeværd, Esben Kullberg, er meget tilfreds og beskriver aftalen som “en markant forbedring af STU’en”. En forbedring, som Ligeværd har kæmpet for i mange år. Aftalen rummer mange gode elementer, der på flere områder giver unge med særlige behov mere indflydelse på deres eget uddannelsesforløb og er med til at styrke uddannelsen.

 

De unge får flere valgmuligheder og en portal med alle tilbud

Aftalen rummer tydelige intentioner om at skabe bedre muligheder for unge med særlige behov. Med den nye aftale SKAL de unge præsenteres for flere valgmuligheder, når de visiteres til et STU-forløb. Desuden får den unge mulighed for selv at forslå et tilbud, som kommunen skal forholde sig til.

Det bliver samtidig lettere for unge og deres forældre at finde rundt i de mange STU-tilbud der findes. En ny portal skal være med til at skabe overblik over alle tilbud. Det bliver således forpligtende for uddannelsesstederne at være registreret på portalen, lige som kommunerne kun kan bruge tilbud, der lader sig registrere.

”For første gang får vi overblik over hele STU-uddannelseslandskabet. Det er en milepæl i STU’ens historie. Det giver de unge langt bedre mulighed for at finde et egnet uddannelsestilbud og det bliver en helt ny kilde til data og viden om STU,” siger Esben Kullberg.

 

STÆRKERE OVERGANGE TIL LIVET EFTER STU

Overgange og forløbsbrud giver de unge problemer. Med den nye aftale kommer der forstærket fokus på at sikre de unges overgang til livet efter STU. Der skal skabes klarhed over den unges videre forløb i løbet af uddannelsens sidste år. For de unge, der har et umiddelbart beskæftigelsespotentiale, skal der som noget nyt udarbejdes et ressourcepapir, der sikrer beskrivelser af den unges kompetencer i en beskæftigelsessammenhæng.

”Vi ved, at uformidlede overgange er gift for de unge. Mange unge mister fodfæstet, når de ikke ledsages i skiftene i deres liv. Vi er rigtig glade for, at den nye aftale har fokus på at de unges videre vej. Det gælder både for de unge, der er tæt på arbejdsmarkedet og de unge, der skal videre i andre tilbud. Der er i særlig grad grund til at glædes over, at politikerne har viet de unges fritidsliv opmærksomhed. Fritidstilbud er helt afgørende, hvis vi vil bekæmpe den høje grad af ensom, disse unge ofte rammes af,” siger Esben Kullberg.


Seksualundervisning bliver obligatorisk

Mange unge med særlige behov går gennem deres skolegang uden at modtage seksualundervisning. Den nye aftale sikrer, at de unge nu bliver vejledt under STU-forløbet.

”I dag betyder den manglende seksualvejledning, at alt for mange unge selv skal skaffe sig svar på spørgsmål om sex, kærlighed, kærester og kønsidentitet. Mange unge med særlige behov, har store udfordringer i forhold til at mærke både deres egne grænser og andres. Det bringer dem ofte ud i situationer, der kan opleves som krænkende. Det er uværdigt, at vi ikke har hjulpet de unge bedre på det område, så det er med stor tilfredshed, at vi nu får gjort seksualvejledningen obligatorisk” lyder det fra Esben Kullberg.


Mulighed for forbedringer på finansieringsdelen i sigte

Aftalen løser ikke de store udfordringer med uddannelsens finansiering, men aftalen åbner, for at der kan nedsættes en arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til en ny økonomimodel.

”I Ligeværd vælger vi at se aftalens afsnit om en arbejdsgruppe, der skal se på en ny økonomimodel som en stor landvinding. Vi ved, at de udfordringer mange unge møder i forbindelse med at få tilbudt det rette STU-tilbud ofte handler om økonomi. Vi har gennem mange år sagt, at det var stærkt problematisk at det er den samme myndighed der både vejleder, visiterer og betaler – og i mange kommuner også er operatører på tilbuddene. Det er derfor helt afgørende, at vi nu ser ud til at få mulighed for at kigge på en helt ny finansieringsmodel” siger Esben Kullberg.


Stadig noget at kæmpe for

Selvom Esben Kullberg mener, at aftalen er et fremskridt for uddannelsen og de unge, så er der stadig noget at kæmpe for: ”Vi havde håbet på, at der ville være politisk opbakning til et centralt uddannelsestilsyn. I aftalen ligger ansvaret for uddannelsen fortsat hos kommunerne. I lyset af, at det fortsat er kommunerne, der betaler, så er det beklageligt, at vi ikke er kommet igennem med et uvildigt uddannelsestilsyn med udgangspunkt i centrale tilsynsparametre” siger Esben Kullberg og tilføjer: “men vi har kæmpet for denne uddannelse i mange år og det vil vi selvfølgelig blive ved med, indtil vi har fået skabt ligeværdige forhold for unge med særlige behov.”

Pressemeddelelse fra Undervisningsministeriet

I pressemeddelelsen fra Undervisningsministeriet udtaler børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil:

”Unge med særlige behov er måske ikke altid dem, der råber højest, hvis der er problemer. Derfor har vi som samfund et helt særligt ansvar for at sikre kvaliteten på de uddannelser, som er målrettet netop dem. Det er helt på sin plads, at vi med denne aftale sikrer de unge på STU helt centrale rettigheder. Vi ved, hvor afgørende et godt uddannelsestilbud er for deres videre færd i livet, og derfor skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi overhovedet kan for, at STU bliver en god oplevelse og et godt afsæt for dem,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Find link til hele aftaleteksten i pressemeddelelsen.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse